Een verborgen gebrek aan uw koopwoning: wie draagt de kosten?

RedactieAlgemeen

Wanneer u een huis koopt en de sleutel krijgt, is de stemming opperbest. Deze kan echter abrupt verstoord worden wanneer u een gebrek aan de woning vindt, waardoor een normaal gebruik van deze niet mogelijk is. Wanneer het raam kapot is of de wc een lekkage heeft, kan dat u ernstig hinderen in het dagelijks leven. De vraag is nu wat binnen uw mogelijkheden ligt. Kunt u bijvoorbeeld de verkoper aansprakelijk stellen voor het gebrek of wordt u er verantwoordelijk voor gehouden? In dit artikel zal stil worden gestaan bij de verhouding koper/verkoper.

Mededelingsplicht verkoper

Wanneer iemand een huis verkoopt, moet diegene aan de nieuwe eigenaar mededelen wanneer er een gebrek is. Dit is de mededelingsplicht. Indien de verkoper weet van dit probleem en dit niet vertelt, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor de kosten. U dient hierbij wel te bewijzen dat hij van het mankement wist en het niet heeft verteld. Op het moment dat de verkoper niet van het gebrek weet had, vrijwaart dat hem niet onmiddellijk van aansprakelijkheid. Er is namelijk ook nog een mogelijkheid dat hij het gebrek had moeten weten. Ook dan kunt u de kosten op de verkoper verhalen.

Onderzoeksplicht koper

Als koper heeft u desondanks de taak om de woning te inspecteren om eventuele gebreken aan het licht te brengen, ook wel de onderzoeksplicht. U dient de woning te bekijken en bij eventuele vragen moet u deze stellen. Wat helpt om te voldoen aan deze plicht is een bouwkundige keuring. Hierbij zal een onafhankelijk iemand het huis bekijken en aan u vertellen welke mankementen er zijn en hoe hoog de kosten voor het verhelpen ervan zullen zijn. Een dergelijke keuring staat bekend als een goed onderzoek. Des te meer onderzoek u heeft verricht, des te groter de kans is dat de verkoper aansprakelijk gesteld zal worden. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat hoe ouder de woning is, hoe groter de kans is dat een gebrek aanwezig is. Daarom is bij oudere huizen meer onderzoek vereist om te voldoen aan de eerder genoemde plicht.

Over het algemeen weegt de mededelingsplicht zwaarder dan de onderzoeksplicht. Dit houdt in dat de verkoper bij schending van zijn mededelingsplicht zich niet kan beroepen op het feit dat de koper te weinig onderzoek verricht heeft.

Op het moment dat u in een kwestie verzeild bent geraakt, waarbij een gebrek aanwezig is in uw huis en u met de verkoper er niet onderling uitkomt, kunt u contact met ons opnemen voor juridisch advies.