Geen of minder inkomen door corona, wat zijn uw rechten?

RedactieAlgemeen

Het is alom bekend dat de coronacrisis zeer ingrijpend is voor de huidige economie. Sectoren als de detailhandel, contactberoepen in persoonlijke verzorging en de horeca moeten de deuren sluiten, met alle (economische) gevolgen van dien. Maar wat zijn nu de nieuwe regelingen en wat kunt u doen om uw inkomen te behouden?

U heeft een oproepcontract, wat kunt u van uw werkgever verwachten?

In tegenstelling tot de vorige regeling zijn ondernemers of werkgevers deze lockdown niet meer verplicht om de oproepkrachten een gemiddelde van de afgelopen 3 maanden uit te betalen. Als u dit gemiddelde wel ontvangt mag u heel dankbaar zijn, uw werkgever is hier namelijk niet toe verplicht. Desalniettemin kan uw werkgever wel NOW aanvragen voor uw gemiddelde uren. Maakt uw werkgever gebruik van de NOW-regeling voor flexwerkers? Dan is uw werkgever wél verplicht uw gemiddelde uren aan u uit te keren.

Een urencontract

Uw werkgever is u bij een vast urencontract verplicht om de afgesproken uren door te betalen. Uw werkgever kan voor deze uren ook gebruik maken van de NOW-regeling. Had u een urencontract waarbij overuren werden uitbetaald en u derft aanzienlijk inkomensverlies? Dan kunt u gebruik maken van de WW-regeling. De uitkering zal uw inkomen, bij een verschil van meer dan 5 uur per week, aanvullen tot uw oorspronkelijke gemiddelde. Heeft u bijvoorbeeld een contract van 15 uur per week, maar werkte feitelijk 25 uur per week en kreeg deze uren ook uitbetaald? Dan kunt u dus een aanvullende uitkering aanvragen van 10 uur per week.

Uw werkgever maakt geen gebruik van de NOW-regeling en betaalt u niet door, wat nu?

In dit geval kunt een werkloosheidsuitkering aanvragen bij UWV. U bent werkloos als u een inkomensverlies heeft ten gevolge van 5% minder gewerkte uren per week. Dit gemiddelde wordt berekend door het huidige aantal uren werk te vergelijken met het gemiddelde aantal uren per week over de afgelopen 8 maanden. Voldoet u aan de eisen van de werkloosheid? Dan kunt u, ook als student, een (aanvullende) werkloosheidsuitkering toegewezen krijgen. De uitkering vult uw inkomensverlies aan tot de situatie waar u zonder dit urenverlies in zou zitten. Een voorbeeld: stel uw gemiddelde aantal gewerkte uren per week was 20 en u krijgt nu 10 uur per week uitbetaald, dan heeft u recht op een aanvullende uitkering voor 10 uur per week.

Vorige lockdown was er een andere regeling, de zogeheten Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Deze periode is deze regeling echter niet aanwezig. Het UWV vangt dus alle uitkeringen en regelingen op, ook wat betreft studenten. Voor uw uitkering moet u deze periode dus uitsluitend bij het UWV zijn.

Uw werkgever moet u ontslaan vanwege de coronacrisis, wat nu?

Maakt uw werkgever gebruik van de NOW-regeling en uw dienstverband eindigt niet van rechtswege? Dan zijn er behoorlijk wat voorwaarden verbonden aan uw ontslag. Allereerst moet uw werkgever toestemming vragen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV. Zonder deze toestemming kunt u dus niet zonder meer ontslagen worden. Bij gebruikmaking van de NOW-regeling is uw werkgever ook verplicht u te begeleiden in het vinden van nieuw werk, anders moet uw werkgever een deel van de NOW-vergoeding terugbetalen. In onze artikelen is al vaker beschreven over een vaststellingsovereenkomst, maar ik zal het nog een keer benoemen: teken uw vaststellingsovereenkomst niet zomaar! U heeft ook in coronatijden veel rechten als werknemer. Door het tekenen van uw vaststellingsovereenkomst kunt u in sommige gevallen afstand doen van uw recht op WW, of een mindere transitievergoeding ontvangen dan waar u eigenlijk recht op heeft. Let hier dus goed op!

U bent een (student-)zzp’er met inkomensverlies in de coronacrisis, wat voor regelingen zijn er voor u?

Op dit vlak luidt voor studenten helaas een teleurstellend antwoord. In beginsel was er een regeling voor de zogeheten student-zzp’ers, maar die regeling is ingetrokken. Het kabinet is helaas van mening dat de studielening voldoende moet kunnen zien in de levensbehoeften van de studenten, waardoor student-zzp’ers van iedere steunregeling is uitgesloten.
Bent u geen student en wel zzp’er? Dan kunt u zich inschrijven voor de zogeheten TOZO-regeling. U maakt hier aanspraak op wanneer uw inkomen is gedaald tot onder het sociaal minimum. Dit sociale minimum bedraagt 1230,40 voor alleenstaanden en 1679,97 voor gehuwden en samenwonenden. Let wel: alle huisgenoten die geen student meer zijn en werken worden gezien als onderdeel van het huishouden en derhalve als samenwonend.