Geluidsoverlast van uw buren, hoe kan dit worden opgelost?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Geluidsoverlast van uw buren ervaren, is niet altijd even fijn. Het kan lastig zijn om dit op te lossen, omdat u niet weet wat u precies moet doen. In dit artikel wordt er daarom besproken welke stappen u in deze situaties kunt ondernemen.

Het is de beste optie om de geluidsoverlast eerst met de veroorzakende buren te bespreken. Het kan zijn dat zij zich er niet van bewust waren, dus het bespreken kan ervoor zorgen dat jullie samen tot een oplossing komen. Het is hierbij wel belangrijk om te vermelden van welke geluiden u overlast ervaart, zodat er specifiek daarop gelet kan worden. De WA heeft ook een handig stappenplan op hun site geplaatst, waarbij verder ingegaan wordt op onder andere het bespreekbaar maken van de situatie. Het betreft de volgende site: https://www.wa.nl/rechtsbijstandverzekering/burenrecht/geluidsoverlast/#maak-de-situatie-bespreekbaar . Ook kan op deze site informatie gevonden worden omtrent de wetgeving over geluidsoverlast.

Mocht het gesprek met uw buren geen soelaas bieden, dan zijn er nog andere maatregelen die u kunt treffen. Voordat u dit doet, is het handig om een logboek bij te houden met de data en tijden dat u geluidsoverlast ervaart en om wat voor geluiden het gaat. Dit kunt u later bijvoorbeeld laten zien aan de buurtbemiddelaar.

U kunt contact opnemen met uw gemeente voor contact met de buurtbemiddelaar. De buurtbemiddelaars proberen conflicten tussen buren te herstellen en hier ook een oplossing voor te vinden. Als er in uw gemeente geen buurtbemiddelaar is, dan is mediation een goed alternatief. Let wel op dat deze maatregelen alleen kunnen worden getroffen als er vrijwilligheid is van beide kanten.

Ook kunt u het overlast melden bij uw verhuurder of vereniging van eigenaren. Zij kunnen soms verplicht zijn om iets te doen aan het probleem, bijvoorbeeld als er wat over is geschreven in de huishoudelijke reglementen.

U kunt ook een melding bij uw gemeente, deze hebben vaak een speciaal meldpunt hiervoor. Na deze melding is het mogelijk dat er een rapporteur langskomt om de situatie te beoordelen.

Als er sprake is van een strafbaar feit, kunt u ook de politie inschakelen. Zij kunnen naar aanleiding van uw klacht maatregelen treffen en ook een boete opleggen. Mocht de politie geen hulp kunnen aanbieden, kunt u ook stappen naar de rechter. Door een advocaat in te schakelen, kan er een rechtszaak worden gestart. Uw advocaat kunt u helpen te bewijzen dat het geluidsoverlast onrechtmatige hinder oplevert.