Geluidsoverlast van uw buren?

RedactieAlgemeen

Ervaart u geluidsoverlast van uw buren? Dan kan dit erg frustrerend en storend zijn. In dit artikel staat stapsgewijs wat u het beste kan doen.

Bespreek de geluidsoverlast met uw buren

Het kan zijn dat uw buren niet door hebben dat zij veel geluid maken en dat u overlast ervaart. Mede hierom is het verstandig om de overlast te melden. Daarbij is het ook van belang om te vermelden van welke geluiden precies u last heeft. Als het duidelijk is voor uw buren van welke geluiden u overlast ervaart, kunt u samen maatregelen bedenken voor verbetering van de situatie. Bijvoorbeeld nieuwe isolatie of een tijd afspreken voor de activiteit die overlast creëert.

Buurtbemiddeling of mediation

Als het gesprek met uw buren anders loopt dan verwacht, kunt u contact opnemen met de gemeente voor contact met de buurtbemiddelaar. Een buurtbemiddelaar is werkzaam in een bepaalde wijk/buurt en helpt bij het oplossen van problemen, bijvoorbeeld tussen buren. Wanneer de gemeente waar uw buurt zich in bevindt geen buurtbemiddelaar heeft, kunt u gebruik maken van mediation. Hierbij ondersteunt een mediator het gesprek tussen u en uw buren. Let wel op dat voor deze beide vormen van hulp, vrijwilligheid van beide kanten nodig is.

Schrijf de overlast op

Er kan pas over (geluids)overlast worden gesproken als u regelmatig last heeft van uw buren. De regelmatigheid moet u kunnen bewijzen, daarom is het verstandig om de overlast consequent op te schrijven. Het is handig om te vermelden wanneer en hoe laat de overlast te horen was. Mocht u meerdere vormen van overlast ervaren, dan is het verstandig te noteren om welke vorm van overlast het gaat.

Melding overlast bij uw verhuurder of vve

Het is verstandig om de overlast bij uw verhuurder of vereniging van eigenaren (vve) te melden. In sommige gevallen van overlast moet de verhuurder of vve er iets aan doen. Veel flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen hebben huishoudelijke reglementen met regels erin, bijvoorbeeld over geluidsoverlast.

  • Bent u een huurder?
    • Vraag de huishoudelijke reglementen op.
    • Maak een melding van de overtredingen van de regels bij uw verhuurder. Doe dit schriftelijk.
    • Neem contact op met uw verhuurder. Leg de situatie uit en waar u precies last van heeft.

Een verhuurder is verantwoordelijk voor het huurgenot van zijn huurders. In sommige gevallen kan een verhuurder de geluidsoverlast oplossen, door de woning aan te passen.

  • Zelf eigenaar van de woning?

Meld de overlast bij het bestuur van de vve en overleg wat er speelt en de eventuele oplossingen. Vaak heeft een vve ook een huishoudelijk reglement met regels, vraag hiernaar en vermeld eventuele overtredingen bij het bestuur.

Hulp van toezichthouders

Veel wijken en flatgebouwen hebben iemand die toezicht houdt, denk bijvoorbeeld aan een stadswacht of een conciërge. Meld de overlast bij zo’n toezichthouder. De hoeveelheid meldingen aan de toezichthouder, kunnen bijdragen aan de mogelijkheden die hij heeft om de overlast op te lossen.

Melding bij gemeente

Maak een melding van de overlast bij de gemeente of provincie waar u woonachtig bent. Dit kan vaak bij een speciaal meldpunt. Naar aanleiding van een melding kan er een rapporteur langskomen om de situatie te beoordelen. Bij ernstig of steeds terugkomende overlast kan de burgemeester maatregelen nemen, bijvoorbeeld het geven van een boete.

Contact met de politie

Naast toezichthouders, zoals een stadswacht, kunt u ook contact opnemen met de wijkagent. Een wijkagent kan helpen met bemiddelen. Elke gemeente heeft een algemene plaatselijke verordening waar regels in staan. In veel gemeentes is hierin ‘burengerucht’ strafbaar gesteld. Mocht de geluidsoverlast zo ernstig zijn, dan kan de politie op grond van deze regels eventueel ingrijpen.

Naar de rechter

Op het moment dat geen van de bovengenoemde acties heeft geholpen bij het oplossen van de overlast, kunt u een rechtszaak starten tegen uw buren bij de rechter. U kunt aan de rechter vragen om de geluidsoverlast te laten stoppen, hiervoor moet wel ‘onrechtmatige hinder’ bewezen worden. Een advocaat kan u hierbij helpen. Als u en uw overlast gevende buren beide huurders zijn bij dezelfde verhuurder en de verhuurder de overlast niet heeft aangepakt, kan dit een gebrek opleveren. Vervolgens kunt u aan de rechter om huurverlaging vragen. Of vragen om uw verhuurder te dwingen om de overlast aan te pakken.