Heb ik recht op partneralimentatie?

RedactieAlgemeen, Personen-, familie- en erfrecht

Recht op partneralimentatie

Bij huwelijk of geregistreerd partnerschap moet u financieel voor elkaar zorgen. Ook na het einde van uw relatie moet u dit nog een tijd doen. U heeft recht op partneralimentatie in deze situaties samen:

  • U was getrouwd of u had een geregistreerd partnerschap.
  • Uw ex-partner heeft meer inkomen.

Woonde u samen zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap? Dan heeft u alleen recht op partneralimentatie als dit in uw samenlevingscontract staat.

Duur partneralimentatie

Partneralimentatie duurt maximaal 12 jaar. Het hangt ervan af wanneer u gescheiden bent en of u samen kinderen heeft. Soms is ook uw leeftijd belangrijk.

Scheiding in 2020 of later

Vroeg u de scheiding aan op 1 januari 2020 of later? Dan duurt uw partneralimentatie de helft van het aantal jaren huwelijk of geregistreerd partnerschap, tot maximaal 5 jaar. Was u bijvoorbeeld 4 jaar getrouwd? Dan heeft u recht op 2 jaar partneralimentatie.

Er kunnen extra regels gelden:

  • Heeft u samen kinderen? Dan stopt de partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar wordt. Voorbeeld: Was u 4 jaar getrouwd en is uw jongste kind 4 jaar oud? Dan heeft u recht op 8 jaar partneralimentatie.
  • Bent u meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner? En bent u maximaal 10 jaar jonger dan uw AOW-leeftijd? Dan duurt de partneralimentatie tot uw AOW-leeftijd.
  • Bent u meer dan 15 jaar getrouwd of geregistreerd partner? En bent u meer dan 10 jaar jonger dan uw AOW-leeftijd? En bent u geboren op of voor 1 januari 1970? Dan heeft u recht op 10 jaar partneralimentatie.

Gelden voor u meerdere situaties tegelijk? Dan geldt de langste periode.

Verlengen partneralimentatie

Komt u in ernstige problemen als de alimentatie stopt? Dan kunt u de rechter vragen de periode te verlengen. U kunt ook samen een kortere of langere periode afspreken. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of andere overeenkomst.

Scheiding vóór 2020

Vroeg u de echtscheiding aan tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020? Dan gelden andere regels:

  • Duurde het huwelijk of partnerschap korter dan 5 jaar en heeft u geen kinderen? Dan heeft u net zo lang recht op partneralimentatie als het huwelijk of partnerschap duurde.
  • Duurde uw huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 5 jaar? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.

Heeft u samen kinderen? Dan heeft u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie.

Partneralimentatie berekenen

U kunt samen afspraken maken over de partneralimentatie. Wordt u het niet eens over de hoogte van het bedrag? Dan kunt u een berekening aanvragen bij de LHBIO.

Uw afspraken over partneralimentatie schrijft u op in uw echtscheidingsconvenant. Ook andere afspraken over uw echtscheiding zet u hierin. Uw echtscheidingsconvenant en uw echtscheidingsverzoek stuurt u via een advocaat naar de rechtbank. De rechter spreekt de echtscheiding uit.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u de rechter vragen de partneralimentatie te bepalen.

Jaarlijkse indexering

Elk jaar op 1 januari gaat de partneralimentatie omhoog met een percentrage. Dat heet ‘indexering’. Uw ex-partner moet de alimentatie met dit percentage verhogen. Soms heeft u geen recht op verhoging van de alimentatie. Bijvoorbeeld als de rechter dat heeft bepaald. Ook kunt u met uw ex-partner afspreken dat de alimentatie alleen toeneemt, als het inkomen van uw ex-partner stijgt. Dit moet u vastleggen in uw echtscheidingsconvenant of overeenkomst.