Help! Kan ik zomaar onterft worden?

RedactieAlgemeen

Bent u onterft? Of bent u bang dat u dit zal overkomen? In dit stukje zal ik uiteen zetten wat uw rechten zijn.

Om te beginnen kan de situatie zijn dat u een niet-erkend kind bent. Dat betekend dat uw vader u niet bij de gemeente als kind erkend heeft en dus niet uw juridische vader is geworden. Het gevolg hiervan is onder andere dat u geen erfgenaam bent. Om dit te verhelpen kunt u via de rechtbank een dna-onderzoek eisen. Komt hier een match uit, dan wordt u erkend als kind. Dit betekent dat u vol mee kan delen in de erfenis, tenzij er een testament bestaat waaruit anders blijkt.

Dan kan het nog zo zijn dat u expliciet onterft bent. Dit betekent niet dat u niets krijgt, u heeft namelijk recht op de legitieme portie. De legitieme portie is de helft van het normale deel. Stel, u heeft na het overlijden van uw ouders nog 3 andere broers of zussen, dan zou u als erfgenaam een vierde deel krijgen. Als onterft kind heeft u dan recht op de helft van dat deel, in dit geval een achtste.

Als u onterft bent, heeft het zeker zin om stappen te ondernemen. Het legitieme deel van uw erfenis moet u namelijk wel opeisen binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder. Hiervoor moet u ten eerste nagaan waar uw ouder is overleden. Dan moet u contact opnemen met de rechtbank van dat gebied. Die kan u namelijk vertellen wie de boedelnotaris was. Vervolgens neemt u met deze boedelnotaris contact op om te vragen of u erfgenaam bent. Bent u dit niet? Dan moet u proberen te achterhalen hoe groot de erfenis was. Dit kan via de bank of via het kadaster. Hierbij moet wel worden gezegd dat u als onterft kind alleen maar recht heeft op geld. Dus niet op een schilderij, een beeldje of de hond.

Tot slot, als u eenmaal weet hoe groot uw legitieme portie is, dan moet die natuurlijk wel aan u gegeven worden. Hiervoor heeft u een aantal opties (met dank aan de nrc https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/onterfd-maar-toch-geld-a1594997):

  1. Overleg met de erfgenamen. U kunt zelf proberen de erfgenamen te benaderen en het eens te worden, eventueel met behulp van een mediator. Niemand wil zulke kwesties uitvechten bij een rechter en de mensen zijn over het algemeen best bereid in gesprek te gaan over gevoelige familiekwesties als een erfenis.
  2. Naar de rechter stappen. Hierbij is het vooral belangrijk dat u de kosten tegen de baten afweegt. Een procedure is duur, en bijstand door een advocaat nog duurder.