Het belang van een ouderschapsplan

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

De beslissing om als ouders uit elkaar te gaan brengt grote gevolgen met zich mee voor de kinderen. Daarom is het van belang dat u goede afspraken maakt over de zorg en de omgang met de kinderen. Ook al lijken de afspraken vanzelfsprekend, toch is het verstandig om deze vast te leggen in een ouderschapsplan. In dit artikel wordt ingegaan op wie een ouderschapsplan moeten opstellen en op de inhoud van een ouderschapsplan.

 

Wie moet een ouderschapsplan opstellen?

Ouders die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben zijn altijd wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te maken wanneer zij uit elkaar gaan. Hierbij maakt het niet uit of zij wel of geen gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

Samenwonende ouders zijn alleen wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken als zij gezamenlijk gezag hebben over de kinderen.

U kunt het ouderschapsplan zelf opstellen. Als dit niet lukt, kunt u hulp vragen aan iemand uit uw omgeving, de gemeente, een mediator of desnoods een advocaat.

 

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Er zijn een aantal afspraken die verplicht moeten worden opgenomen in het ouderschapsplan.

Allereerst de betrokkenheid van de kinderen bij het ouderschapsplan. Het is van belang dat u uw kinderen betrekt in het maken van de afspraken die over hen gaan en dat u luistert naar wat de kinderen belangrijk vinden.

Ten tweede moet er een zorgregeling worden opgenomen. Hierin staat hoe de zorg en de opvoeding van de kinderen wordt verdeeld over de ouders. Als een van beide ouders geen gezag heeft over de kinderen moet er een omgangsregeling gemaakt worden, de ouder zonder gezag mag namelijk wel de kinderen blijven zien, maar deze is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van de kinderen.

Daarnaast moet in het ouderschapsplan staan op welke manier en hoe vaak jullie elkaar informeren over het kind. U kunt bijvoorbeeld afspreken om elkaar één keer per week alleen telefonisch te informeren, of bij wijze van spreken iedere dag met een appje.

Bovendien is het wettelijk verplicht om afspraken te maken over hoe jullie samen belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot het kind, bijvoorbeeld de schoolkeuze.

Tenslotte moeten afspraken over kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan. Met kinderalimentatie worden de kosten van de verzorging en opvoeding betaald.

Het staat u verder vrij om aanvullende afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Vaak zijn er meer specifieke afspraken waar ouders waarde aan hechten met betrekking tot de opvoeding of regelmaat (bijvoorbeeld bedtijd), zodat er zo min mogelijk verschil zit voor de kinderen tussen het verblijf bij de ene dan wel de andere ouder. Ook kunt onder andere u afspraken maken over het contact met overige familieleden en over het hoofdadres van de kinderen.

Door het opgroeien van de kinderen of door andere factoren is het zeer waarschijnlijk dat het ouderschapsplan een paar keer aangepast moet worden. Het is verstandig om vaste momenten af te spreken om samen te kijken of het ouderschapsplan nog volstaat of dat er een kleine aanpassing moet worden gedaan.