Hoe stel ik een erfenis op?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht, Uw recht

Wilt u uw zaken goed geregeld hebben na overlijden? Dan kan het opstellen van een testament handig zijn. In een testament worden uw wensen op papier gezet en bepaalt u zelf wat er met uw bezittingen gebeurt. Ook wordt het voor uw nabestaande duidelijk hoe uw eigendommen verdeeld moeten worden of wie er voor de kinderen gaat zorgen na overlijden. Wie stelt uw testament op en wat kan er allemaal in een testament worden opgenomen? In dit artikel wordt meer duidelijkheid gegeven hoe u een testament opstelt.

De notaris stelt het testament op:

Het is belangrijk om te weten dat een testament die u zelf heeft opgesteld niet rechtsgeldig is. Een testament kan dus alleen worden opgesteld door een notaris. Daarnaast moet u minimaal 16 jaar zijn voor het opstellen van een testament. Voor jongeren die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt is het dus niet mogelijk om een testament op te stellen.

Een notaris mag nooit een testament opstellen indien hij denkt dat u dit zelf niet wilt of het niet goed begrijpt. wilt u familie na overlijden uw testament zien, dan moeten zij naar het centraal testamentenregister en kunnen zij hier de inhoud van het testament inzien.

Wat wordt er in het testament opgesteld:

Er kunnen veel verschillende wensen worden opgesteld in uw testament en wie waar recht op heeft. De volgende onderwerpen kunnen in een testament worden gezet.

  • U wilt iemand erfgenaam maken: Een partner waarmee u niet getrouwd bent of waarmee u geen geregistreerd partnerschap heeft, is geen erfgenaam. Mocht u dit wel willen, dan moet u dit in uw testament vaststellen.
  • U wilt iemand uitsluiten van een erfenis: Het is mogelijk om iemand uit te sluiten van een erfenis. Dit kan een kind zijn of andere familieleden. Zij hebben dan geen recht meer op een erfenis, mits u dit in het testament zet. Echter kunt u een kind niet geheel uitsluiten.
  • U wilt eigendom zoals geld of sieraden aan iemand geven: Het is mogelijk iemand een deel van uw eigendom te geven, wie in eerste instantie geen erfgenaam is. Ook is het mogelijk in het testament te zetten welk deel van uw eigendom u specifiek aan een al bestaande erfgenaam wilt toewijzen. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat een bepaalde erfgenaam alle sieraden krijgt en de andere erfgenaam alle schilderijen. U kunt dus heel specifiek bepalen wie wat krijgen.
  • U wilt geld geven aan een goed doel: Ook dit is mogelijk.

Executeur: 

Een executeur is iemand die uw wensen uit uw testament uitvoert na overlijden. Deze persoon zorgt dat alle bezittingen worden verdeeld zoals u die heeft aangegeven in het testament. Deze persoon kan een familielid zijn, een notaris of een kennis. Dit bepaalt u ook zelf. De executeur krijgt een wettelijke vergoeding maar dit kan ook hoger of lager zijn. Ook dit kunt u regelen in het testament.

Het aanwijzen van een bewindvoerder:

Soms kunt u van mening zijn dat een erfgenaam niet verstandig met uw erfenis zal omgaan. Het is dan mogelijk om een bewindvoerder te benoemen. Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een erfgenaam nog te jong is of een geestelijke handicap heeft.

Testamentaire voogdij:

Testamentaire voogdij houdt in dat u in uw testament zet wie de voogd wordt van uw kinderen na overlijden. Echter kan dit ook via de rechter en hoeft dit niet enkel via een testament. Mocht u komen te overlijden, is het duidelijk wie het gezag krijgt over de kinderen en wie de beslissingen over uw kinderen kan nemen.

Kosten testament:

Het laten opstellen van een testament kost tussen de 400,- en 800,- euro. Ook verschilt de exacte prijs per notaris en uw wensen.

Al met al kan er dus heel veel in een testament worden vastgesteld. Het wordt voor uw nabestaande duidelijk wat uw wensen zijn en door middel van een executeur worden uw wensen precies uitgevoerd hoe uw die in ogen had.