Hoe verloopt een re-integratietraject na langdurige ziekte?

RedactieArbeidsrecht

Als u langdurig ziek bent geweest en u weer terug aan het werk wil, krijgt u te maken met het zogeheten re-integratietraject. Het is voor u en voor uw werkgever erg vervelend als u langdurig ziek bent, omdat de werkzaamheden tijdelijk gestaakt moeten worden. Het is daarom belangrijk dat er een plan wordt gemaakt om u zo snel mogelijk weer te laten starten met werken.

Zes weken na de ziekmelding zal de bedrijfsarts een analyse maken van uw ziekte. In deze analyse zal de reden staan waarom u niet meer werkt, de mogelijkheden voor uw herstel en de geschatte datum waarop u denkt uw werk te kunnen hervatten.

Acht weken na de ziekmelding zal uw werkgever samen met u, op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts, een plan van aanpak opstellen. Hierin wordt beschreven wat jullie kunnen doen om u weer aan het werk te krijgen.

In eerste instantie zal het re-integratietraject starten bij uw eigen werkgever en op uw eigen werkplek. Als dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal uw werkgever op een andere plek binnen het bedrijf werk voor u proberen te vinden (eerste spoor). Mocht dit ook niet mogelijk zijn, dan zal er voor u passend werk bij een andere werkgever worden gezocht (tweede spoor).

Tijdens het re-integratietraject houden u en uw werkgever regelmatig contact. Minimaal een keer per zes weken hebben jullie een gesprek over hoe het gaat en de haalbaarheid van het plan van aanpak.

Het re-integratietraject duurt vaak maximaal twee jaar. Als u na één jaar nog ziek bent, zal er een evaluatie plaatsvinden met uw werkgever. Uit deze evaluatie zal vaak blijken dat u beter aan het werk kan gaan bij een andere werkgever. Dat is echter wel afhankelijk van de omstandigheden en daar kan dus van worden afgeweken. Na bijna twee jaar ziekte zal er een eindevaluatie plaatsvinden en mag uw werkgever ontslag aanvragen. U heeft dan mogelijk wel recht op een WIA-uitkering.

Het is belangrijk voor u om te weten dat u recht heeft op loondoorbetaling gedurende de eerste twee jaar na de ziekmelding. Het re-integratietraject valt hier ook onder. Uw werkgever mag dus niet uw loon verlagen, omdat u wellicht minder werkt.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is telefonisch bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.