Hoe zet ik mijn bewindvoering stop?

RedactieRechtshulp

Bewindvoering is een juridische maatregel waarbij een persoon (de bewindvoerder) de financiële zaken van een ander (de onderbewindgestelde) regelt. Dit kan nodig zijn wanneer iemand niet in staat is om zijn of haar financiën zelf te beheren, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of lichamelijke beperking, verslaving, of een psychische aandoening.

Een bewindvoerder heeft de taak om het vermogen van de onderbewindgestelde te beheren en te beschermen, en om te zorgen dat er geen schulden worden gemaakt die niet kunnen worden terugbetaald. De bewindvoerder opereert als het ware als een financiële mentor, die ervoor zorgt dat alle rekeningen op tijd worden betaald, dat er voldoende geld is voor de dagelijkse uitgaven, en dat er indien mogelijk wordt gespaard voor de toekomst.

Er kunnen verschillende redenen zijn om bewindvoering stop te zetten. Bijvoorbeeld omdat de onderbewindgestelde inmiddels weer in staat is om zijn of haar financiën zelf te beheren, of omdat er geen financiële problemen meer zijn die om bewindvoering vragen. Ook kan het voorkomen dat er onenigheid ontstaat tussen de onderbewindgestelde en de bewindvoerder, bijvoorbeeld over de manier waarop het vermogen wordt beheerd.

Als je als onderbewindgestelde wilt stoppen met bewindvoering, dan zijn er een aantal stappen die je kunt zetten. Allereerst is het belangrijk om te weten dat het niet zomaar mogelijk is om de bewindvoering op te heffen. Dit moet altijd via de kantonrechter worden geregeld.

Je kunt zelf een verzoek indienen bij de kantonrechter om de bewindvoering stop te zetten. Hierbij is het belangrijk om goede argumenten te hebben waarom bewindvoering niet meer nodig is, bijvoorbeeld omdat je inmiddels weer in staat bent om zelf je financiën te beheren. Ook moet je aantonen dat er geen financiële problemen meer zijn die om bewindvoering vragen.

Het kan ook voorkomen dat de bewindvoerder zelf het verzoek doet om de bewindvoering op te heffen, bijvoorbeeld omdat hij of zij van mening is dat er geen grond meer is voor bewindvoering. In dat geval zal de kantonrechter een afweging maken en beslissen of de bewindvoering inderdaad kan worden opgeheven.

Als de kantonrechter beslist om de bewindvoering op te heffen, dan komt er een einde aan de taak van de bewindvoerder. De onderbewindgestelde krijgt weer de volledige beschikking over zijn of haar vermogen en is weer zelf verantwoordelijk voor het beheer van zijn of haar financiën.

Kortom, bewindvoering is een belangrijke juridische maatregel die kan helpen bij het beheer van financiële zaken van mensen die daar zelf niet toe in staat zijn. Als je wilt stoppen met bewindvoering, dan moet je dit altijd via de kantonrechter regelen en goede argumenten hebben.