Huurverhoging in de sociale huursector, welke regels zijn er van toepassing?

RedactieAlgemeen

De huurprijs is een belangrijk onderwerp van de huurovereenkomst. Als huurder zit u natuurlijk niet te wachten op een verhoging van deze prijs. Toch mogen verhuurders van een sociale huurwoning elk jaar de huur verhogen. Gelukkig stelt de wet een aantal strenge regels.

 

Voor huurwoningen in de sociale sector geldt een maximale huurverhoging. Hoeveel de huur mag stijgen is afhankelijk van uw huishoudinkomen. Hiervoor wordt uw inkomen van twee jaar geleden in aanmerking genomen. Zo was in 2020 de inkomensgrens gesteld op €43.574. Indien uw inkomen lager was dan dit bedrag, was de maximale huurverhoging gesteld op 5,1% en indien uw inkomen hoger was dan dit bedrag, was de maximale huurverhoging gesteld op 6,6%. De verhuurder mag bij de belastingdienst informatie opvragen over uw huishoudinkomen.

 

De verhuurder mag slechts één keer in de 12 maanden de huur verhogen. Meestal vindt dit plaats op 1 juli. Hier zijn echter wel een aantal uitzonderingen op:

  • De verhuurder mag uw huur vaker verhogen indien u in het eerste jaar van uw huur zit. Dit kan bijvoorbeeld wanneer uw huur op 1 december ingaat. In dat geval mag uw verhuurder de huur op 1 juli toch verhogen. Hierna geldt de normale termijn van 12 maanden weer.
  • Indien de verhuurder de huurverhoging te laat aankondigt, moet de verhoging worden uitgesteld. Als de huurverhoging per 1 juli bijvoorbeeld moet worden uitgesteld tot 1 september, heeft de verhuurder toch het recht om op 1 juli van het volgende jaar opnieuw verhoging te vragen, ondanks het feit dat er minder dan 12 maanden tussen de huurverhogingen zitten.
  • De verhuurder mag de huur verhogen indien de woning is verbeterd. Deze huurverhoging staat los van de jaarlijkse huurverhoging.

 

De verhuurder van een sociale huurwoning moet een huurverhoging bovendien vooraf aan u mededelen. Dit dient te gebeuren middels een brief, minimaal twee maanden van tevoren.

 

Vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 mogen verhuurders in de sociale sector de huur niet verhogen. Uw huur blijft daarom dit jaar gelijk.

Ook voor het huren van een kamer, een woonwagen of een woonwagenstandplaats mag dit jaar geen huurverhoging plaatsvinden. De verhuurder mag dan ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de belastingdienst.

In deze periode mag echter wel een huurverhoging wegens verbeteringen aan de woning plaatsvinden.

 

Indien u vragen heeft na het lezen van dit artikel, dan kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.