Huurverhoging in de vrije sector: zo werkt het

RedactieAlgemeen

Huurt u een woning in de vrije sector? Dan kan uw verhuurder maar op twee manieren de huur verhogen: via een indexeringsclausule of via een aanbod van een nieuw huurcontract. Voor beide manieren geldt geen maximum van de verhoging, anders dan bij sociale huurwoningen. De verhuurder is wel echter gebonden aan een aantal belangrijke regels.

De eerste regel is dat de verhuurder maar één keer per jaar de huur mag verhogen. Een uitzondering hierop is wanneer de verhuurder in de tussentijd de woning verbetert, door bijvoorbeeld een nieuwe keuken aan te leggen. In dit geval is tussentijdse huurverhoging wél toegestaan. De tweede regel is dat uw verhuurder niet gebonden is aan een bepaalde termijn voor het doorgeven van de huurverhoging. Als u het niet eens bent met de huurverhoging, dan geldt de derde regel dat uw verhuurder het contract mag opzeggen. Hierbij is schriftelijke toestemming van u vereist. Geeft u deze niet, dan kan de rechter alsnog het contract beëindigen.

Hoe werkt huurverhoging via een indexeringsclausule?

Indien u een huurcontract ondertekent met een indexeringsclausule, gaat u akkoord met een huurverhoging. In deze clausule staat voor welk (inflatie)percentage is gekozen. De verhuurder hoeft niet bij voorbaat een huurverhoging voor te stellen. Hij laat alleen weten wat het bedrag is en hoe het is berekend. Dit komt omdat u na het tekenen van het huurcontract, reeds heeft ingestemd met de verhoging. Let er wel op dat als uw verhuurder een hoger percentage aanneemt, u wel (schriftelijk of mondeling) bezwaar in kan dienen. Uw verhuurder houdt zich dan namelijk niet aan jullie contract!

Hoe werkt huurverhoging via een nieuw contract?

Zou de verhuurder de huurprijs willen verhogen, dan kan hij een nieuw contract aanbieden. Hiervoor geldt geen maximum. Wat gebeurt er echter als je niet instemt met dit nieuwe contract? In principe mag uw verhuurder uw huidig contract om deze reden opzeggen, mits u schriftelijk toestemming heeft gegeven. Geeft u deze niet, dan kan de rechter alsnog het contract beëindigen. Hij beoordeelt hierbij of de verhoging redelijk is of niet.