Ik wil ontslag nemen, hoe pak ik dit aan?

RedactieAlgemeen

Als u ontslag wilt nemen, is het erg belangrijk dat u al uw zaken goed regelt. Dit moet u doen vóórdat u schriftelijk ontslag neemt. Denk hierbij aan opzegtermijnen en andere zaken zoals bijvoorbeeld een concurrentiebeding.

Ten eerste moet u dus rekening houden met een opzegtermijn. Dit is de termijn tussen het moment dat u uw ontslagbrief indient en uw laatste werkdag. U kunt uw opzegtermijn altijd vinden in uw arbeidscontract of in de cao. Staat er niks in uw contract? Dan geldt voor u de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Deze gaat lopen op de eerste dag van de maand nadat u uw opzegging bij uw werkgever heeft ingediend. U kunt alleen van de termijn afwijken als uw werkgever hiermee akkoord gaat, anders bestaat de kans dat u uw loon over de opzegtermijn moet terugbetalen.

Ten tweede is het van belang dat u checkt of er een concurrentie- of relatiebeding in uw contract staat opgenomen. Dit zou betekenen dat u na uw ontslag niet bij een concurrent of relatie van uw werkgever mag werken. Probeer er daarom altijd voor te zorgen dat zo’n beding na uw ontslag niet meer zou gelden, regel dit soort zaken met uw werkgever voor ontslag.

Ten derde moet uw werkgever als u ontslag neemt een eindafrekening maken van uw: loon, overuren, openstaande vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. Dit moet u werkgever binnen een maand na uw laatste werkdag betalen, dit kunt u ook opeisen. Belangrijk om te weten is dat als u zelf ontslag neemt, u geen ontslagvergoeding ontvangt.

Ten vierde is het belangrijk om te weten dat als u zelf ontslag neemt, u geen uitkering ontvangt. Een vereiste voor een uitkering is namelijk dat het niet uw schuld mag zijn dat u werkloos bent. U doet er daarom dus goed aan om pas ontslag te nemen als u al een nieuwe baan heeft gevonden!

De laatste stap is dan het schriftelijk indienen van uw ontslag. Noem altijd de datum waarop u opzegt en de datum waarop u uit dienst wilt. Vraag altijd om bewijs van ontvangst.

Ten slot is het in de situatie dat u nog geen andere baan heeft maar wel bij uw werkgever weg wilt, beter om een vaststellingsovereenkomst af te spreken. Dan wordt vastgelegd dat het niet uw schuld is dat u werkloos bent en kunt u nog wel een uitkering ontvangen.