Inkomensbescherming bij ziekte

RedactieAlgemeen

 

 

 

Er is sprake van ziekte wanneer een werknemer niet meer goed kan presteren door bijvoorbeeld lichamelijke of geestelijke klachten.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte zijn werkgevers verplicht het loon van zieke werknemers door te betalen. De verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming ligt bij de werkgever als u als medewerker ziek bent.

De inkomensbescherming houdt wettelijke loondoorbetalingsplicht in bij ziekte. Deze loondoorbetalingsplicht gaat voor op de Ziektewet (art. 29 lid 1 ZW). Dit geldt voor werknemers, werkzaam op grond van art. 7:610 BW en ambtenaren (art. 76a ZW). De duur van deze inkomensbescherming is op grond van art. 7:629 BW maximaal 2 jaar. De hoogte is 70% van het loon. Als er afspraken over staan in een cao dan is een loondoorbetaling van 100% mogelijk. De werkgever zal er daarom alles aan doen om ziekteverzuim te beperken.

Als u na 2 jaar nog steeds ziek bent dan heeft u recht op een WIA-uitkering of een WW-uitkering en dus geen recht meer op loon. De inkomensbescherming heeft er wel toe geleid dat veel werkgevers tegenwoordig liever een ZZP’er inhuren. De werkgever wordt naast de loondoorbetaling bij ziekte ook geacht om de zieke werknemer te re-integreren.

In sommige gevallen is het niet mogelijk om in aanmerking te komen voor loondoorbetaling. Dit is geval wanneer de ziekte met opzet is veroorzaakt door de werknemer. Als u geen loondoorbetaling krijgt zonder geldige reden dan kunt u daar aanspraak op maken door een loonvordering in te stellen.