Is mijn mondelinge afspraak geldig?

RedactieConsumentenrecht, Uw recht

Het komt ontzettend veel voor. U spreekt persoonlijk aan de telefoon iets met iemand af en vervolgens wordt de afspraak niet nagekomen. Dit kan ontzettend vervelend zijn, vooral wanneer er zwaarwegende belangen aan verbonden zitten. Omdat de afspraken niet op papier staan is het lastig te bewijzen en laten mensen het er dan ook vaak bij zitten. Maar is een mondelinge overeenkomst geldig en wat kun je hiertegen doen?

Geldigheid:

De basisregel uit de wet is dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is. Voor een overeenkomst is een aanbod nodig en dit aanbod moet ook aanvaard worden. Dit kan schriftelijk, maar dus ook mondeling. De afspraken die u mondeling heeft gemaakt zijn dus rechtsgeldig. Wat wel een belangrijk verschil is met een schriftelijke overeenkomst, is dat bij de mondelinge overeenkomst het aanbod direct aanvaard moet worden. Gebeurt dit niet, dan vervalt het aanbod of moet de andere partij opnieuw een aanbod doen. Het gevolg van een rechtsgeldige overeenkomst is dat de afspraken die zijn gemaakt ook afgedwongen kunnen worden. U mag dan van de andere partij eisen dat hij nakomt.

Ons advies:

Ondanks dat een mondelinge overeenkomst ook een overeenkomst is, is het meestal toch verstandig om de afspraken op papier te zetten. Wanneer de andere partij doet alsof hij van niks weet, bevindt u zich in een moeilijke positie. Het komt helaas vaak voor dat de andere partij ontkent enige kennis te hebben van de afspraken. Het is dan vervolgens aan u om te bewijzen dat deze afspraken wel zijn gemaakt. De bewijslast rust dus op u. Daarom adviseren wij om de afspraken altijd op papier te zetten. Op deze manier zorgt u dat deze situatie zich niet snel afspeelt.

Hoe kan ik dit bewijzen:

Het beste kunt u gaan zoeken naar getuigen. Zijn er andere mensen aanwezig geweest tijdens het sluiten van de mondelingen overeenkomst? Heeft u op whatsapp, via de mail of via een brief contact gehad met de andere partij? Probeer zo veel mogelijk informatie te verzamelen die kunnen aantonen dat u een overeenkomst heeft gesloten. Let hierbij wederom op dat de andere partij het aanbod direct heeft aanvaard. Wanneer het aanbod niet direct is aanvaard door de wederpartij, bijvoorbeeld wanneer er een dag tussen zit, is de overeenkomst niet rechtsgeldig. Er moet dan een nieuw aanbod worden gedaan. Heeft u voldoende bewijs? Dan kunt u hulp juridische hulp inschakelen.

Uitzondering:

Echter bestaat er één uitzondering bij het sluiten van een mondelinge overeenkomst. Dit is het geval bij een koopovereenkomst. De mondelinge overeenkomst is dan niet rechtsgeldig. Een koopovereenkomst moet altijd schriftelijk geschieden.

Conclusie:

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst en dus rechtsgeldig. Echter is het vaak moeilijk te bewijzen. Om deze situatie te voorkomen is het verstandig om de afspraken op papier te zetten.