Is mijn werkgever verplicht om mijn gemaakte overuren uit te betalen?

RedactieArbeidsrecht

In sommige periodes is het op uw werk vaak wat drukker dan in andere periodes. Hierdoor kan het zijn dat u in deze drukke periodes (veel) overuren heeft gemaakt. Dient uw werkgever u deze overuren uit te betalen of dient u voor deze overuren verlofuren op te nemen?

Het is van belang dat u in uw individuele arbeidsovereenkomst of de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kijkt. Hier staan namelijk vaak afspraken in over de gemaakte overuren. Uw werkgever dient zich aan de afspraken te houden die in deze overeenkomsten staat. Er zijn twee manieren om uw overuren vergoed te krijgen:

  1. U krijgt uw overuren uitbetaald, waarbij u hiervoor uw normale uurloon krijgt of een speciaal uurloon;
  2. U mag uw overuren later als verlofuren opnemen, dus als vrije tijd.

Hoe zal het in uw individuele arbeidsovereenkomst of de cao staan?

Zo goed als elke individuele arbeidsovereenkomst is anders, waardoor het van belang is dat u in uw eigen arbeidsovereenkomst kijkt. Daarnaast verschillen de cao’s tussen verschillende bedrijfstakken ook van elkaar. Dit zorgt ervoor dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het vermelden van de overuren in deze arbeidsovereenkomsten.

  • In de cao staat vermeld dat uw werkgever zowel voor uitbetaling als verlofuren mag kiezen voor de vergoeding van de overuren.

Hierbij geldt hetgeen wat in uw individuele arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Staat in uw individuele arbeidsovereenkomst dat de overuren uitbetaald zullen worden, dan dient de werkgever de overuren ook uit te betalen. Staat in uw individuele arbeidsovereenkomst dat de overuren opgenomen dienen te worden als verlofuren, dan is uw werkgever niet verplicht om uw overuren uit te betalen.

  • In de cao staat vermeld dat uw werkgever de overuren dient uit te betalen.

Indien u en uw werkgever gebonden zijn aan de cao, werken de bepalingen uit de cao automatisch en dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast is de cao ook van toepassing indien in de individuele arbeidsovereenkomst de cao expliciet van toepassing is verklaard. Het gevolg hiervan is dat ongeacht hetgeen is verklaard in uw individuele arbeidsovereenkomst, uw werkgever dient de overuren uit te betalen.

  • In de cao staat vermeld dat de overuren opgenomen dienen te worden als verlofuren.

Indien u en uw werkgever gebonden zijn aan de cao, werken de bepalingen uit de cao automatisch en dwingend door in de individuele arbeidsovereenkomst. Daarnaast is de cao ook van toepassing indien in de individuele arbeidsovereenkomst de cao expliciet van toepassing is verklaard. Het gevolg hiervan is dat ongeacht hetgeen is verklaard in uw individuele arbeidsovereenkomst, uw werkgever niet verplicht is uw overuren uit te betalen. Wel dient hij u de mogelijkheid te geven om uw overuren op te laten nemen als verlofuren.

  • In de cao en uw individuele arbeidsovereenkomst staan geen afspraken vermeld over overuren?

Het ligt aan uw situatie of u recht heeft op loon. Werkt u in opdracht van uw werkgever meer uren dan afgesproken in uw contract? Dan moet uw werkgever deze uren vergoeden. Was het uw eigen besluit om meer te werken? Dan hoeft uw werkgever u meestal niet te betalen. Wanneer het in uw beroep normaal is om overuren te werken, waarbij bijvoorbeeld het overwerken is meegerekend in uw salaris, dan heeft u geen recht op een vergoeding voor de uren die u meer werkt.

Minimumloon

Wanneer u het minimumloon verdient, dan mag uw werkgever u meestal geen verlofuren geven voor overuren. Uw gemiddelde uurloon mag namelijk niet lager zijn dan het minimumloon. Uw werkgever zal daarom alle gewerkte overuren moeten uitbetalen. Ook als u deze werkte zonder dat uw werkgever dit heeft gevraagd.

Hoe kunt u de beloning eisen?

Wanneer u recht heeft op uitbetaling van de gewerkte overuren, dan kunt u het salaris dat u mist eisen bij uw werkgever. Wanneer u recht heeft op verlofuren, terwijl u deze niet krijgt, dan kunt u bij uw werkgever eisen dat uw verlofsaldo wordt bijgewerkt.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.