Kunnen kinderen worden onterfd door hun ouders?

RedactieAlgemeen

Uit onderzoek is gebleken dat dertien procent van de ouders zijn of haar kinderen zou willen onterven. De redenen hier achter zijn vaak uiteenlopend. Meestal is er een gebrek in het contact tussen ouder en kind of is er sprake van een familieruzie. Is het wel zo simpel om een kind te onterven? En wat zijn de praktische bezwaren voor het onterven van het kind?

De wettelijke verdeling van de erfenis voor het erfdeel van kinderen is pas van belang als beide ouders zijn komen te overlijden. Het erfrecht zorgt ervoor dat de langstlevende erfgenoot of geregistreerde partner financieel beter verzorgd achterblijft. Daarna kunnen de kinderen pas aanspraak maken op een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, tenzij de kinderen zijn onterfd door hun ouders.

Wettelijk gezien is het onmogelijk om kinderen volledig te onterven. Een kind kan altijd een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is een legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie waar een kind recht op heeft, is de helft van het kindsdeel. Het kind moet binnen vijf jaar na het overlijden van de ouder hier zelf aanspraak op maken.

In de praktijk wordt met enige regelmaat de erfenis geschonken aan een goed doel zonder medeweten van de kinderen. Het is dan aan het kind om zijn legitieme portie, de helft van het kindsdeel, terug te halen bij het goede doel.

Kinderen die door hun ouders zijn onterfd kunnen echter geen aanspraak meer maken op een deel van de boedel. De kinderen kunnen dan nog wel aanspraak maken op een geldbedrag, maar niet meer op de sieraden en andere waarde volle spullen van hun vader of moeder. Als gevolg hiervan mogen kinderen die onterfd zijn niet deelnemen aan de onderhandelingen over de erfenis. Als een ouder zijn kind wil onterven moet dit worden vastgelegd in het testament.

Geconcludeerd kan worden dat een kind niet geheel onterfd kan worden door zijn of haar ouders. Een kind kan altijd aanspraak maken op een vordering in geld. Een kind dat is onterfd kan echter geen spullen of bezit opeisen.

Heeft u vragen na het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.