Kunnen mijn ouders mij onterven?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht, Uw recht

U bent automatisch erfgenaam van uw ouder. Wilt uw ouder niet dat u erft na zijn overlijden, dient hij/zij dit te regelen in een testament.

Legitieme portie

Uw ouder kan u niet volledig onterven. U houdt het recht op een deel van de erfenis van uw ouder. Het is de helft van wat u zou krijgen op het moment dat uw ouder niks heeft geregeld over de erfenis in een testament. Dit deel betreft de legitieme portie. U moet hier binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder om vragen.

De legitieme portie is altijd een geldbedrag. Het betreft dus nooit spullen.

Legitieme portie eisen

De legitieme portie dient u op te eisen binnen 5 jaar na het overlijden van uw ouder. Dit doet u bij per brief aan de executeur of erfgenamen. U heeft recht op alle gegevens en informatie die nodig zijn bij het berekenen van de hoogte van de legitieme portie.

Wanneer vaststaat wat de hoogte is van het bedrag waar u recht op heeft, kunt u dit eisen. Dit kan pas vanaf 6 maanden na het overlijden van uw ouder.

Is de partner van uw ouder nog in leven? Dan is het mogelijk dat u pas uw geld krijgt op het moment de partner is komen te over overlijden.