Mag mijn werkgever een foto van mij gebruiken?

RedactieAlgemeen

Veel bedrijven gebruiken foto’s van werkgevers voor intern en extern gebruik. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werknemersbestand met smoelenboek, maar ook voor een website en voor andere marketing-doeleinden. Maar mag mijn werkgever zomaar een foto van mij als werknemer gebruiken?

 

Het gebruiken van een foto valt onder het verwerken van persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is gebonden aan een aantal regels, die zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor het verwerken van een foto is volgens de Verordening dan ook een geldige verwerkingsgrond vereist. Drie van de zes verwerkingsgronden die in de AVG zijn bepaald, zijn voor een foto van belang: toestemming, uitvoering van een overeenkomst en gerechtvaardigd belang.

 

Toestemming

Een werkgever mag een foto verwerken wanneer de werknemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Het is van belang dat deze toestemming vrij wordt gegeven. Daarvoor dient de werkgever de werknemer goed en in duidelijke en eenvoudige taal te informeren, zodat de werknemer precies weet waar hij toestemming voor geeft. Bij de werkgever ligt dan ook een bewijslast: hij moet kunnen bewijzen dat een werknemer een geldige toestemming heeft gegeven voor het verwerken van de foto.

Het niet verlenen van toestemming mag niet leiden tot enige nadelige gevolgen voor de werknemer, in welke vorm dan ook. Als werknemer kunt u dan ook altijd weigeren om toestemming te verlenen een foto van u te verwerken en bovendien kunt u een verleende toestemming op ieder moment weer intrekken.

 

Uitvoering van een overeenkomst.

Een werkgever mag ook persoonsgegevens van een werknemer verwerken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Dit komt natuurlijk niet vaak voor. Bij zaken waarvoor het verwerken van een foto ten uitvoer van een overeenkomst wel noodzakelijk is, moet u denken aan gevallen waarin u bij een modellenbureau werkt.

 

Gerechtvaardigd belang

Tenslotte mag een werkgever een foto van een werknemer verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van de organisatie. Hieraan zijn op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG wel voorwaarden aan verbonden. Het belang dient in redelijke verhouding te staan tot het privacybelang van de afgebeelde persoon. Een bedrijf heeft géén gerechtvaardigd belang wanneer een (veelal) commercieel doel ook op een andere manier, die minder inbreuk maakt op de privacy van de werknemer, kan worden bereikt. Als de belangen van de werknemer zwaarder wegen dan de belangen van het bedrijf, kan de werkgever geen beroep doen op het gerechtvaardigd belang.

 

Uw werkgever mag dus nooit zomaar een foto van u gebruiken, maar moet altijd een beroep kunnen doen op een van bovenstaande verwerkingsgronden. Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit artikel, dan helpen we u graag verder! U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.