Mijn salaris is niet of te laat betaalt, wat kan ik doen?

RedactieArbeidsrecht

Het is erg vervelend als je ergens hebt gewerkt, maar je salaris later krijgt dan verwacht. Vervelender nog als je helemaal niet betaalt krijgt. Wat kan je hiertegen doen?

1. Heb je recht op salaris?

Check als eerste goed in je contract wat hier beschreven staat over de betaling van je salaris. Staat er bijvoorbeeld een ‘loonuitsluitingsbeding’ in het contract? Dan heb je geen recht op salaris als je niet gewerkt hebt. Staan er ‘wachtdagen’ in uw contract? Dan heeft u de eerste dagen tijdens ziekte geen recht op salaris.

In beginsel krijg je je salaris op een vast moment uitbetaald, bijvoorbeeld elke maand of elke 4 weken. De werkgever moet voor het einde van de volgende periode het salaris hebben betaald. Wanneer je dit niet hebt afgesproken moet de werkgever je salaris binnen 1 maand betalen, na de periode waarover het salaris is opgebouwd.
Je werkgever kan de periode dat je werkt waarna je het salaris krijgt, verlengen. Dit moet in je arbeidsovereenkomst staan. Er zijn ook grenzen aan de verlenging. Bij een weekloon mag betaling nooit langer duren dan een maand. Bij een maandloon mag dit nooit langer dan een kwartaal zijn.

2. Contact je werkgever

Geef aan bij je werkgever dat je je salaris nog niet hebt ontvangen. Er is misschien een reden dat de werkgever nog niet heeft betaald. Geef aan bij je werkgever dat je je salaris zo snel mogelijk wilt ontvangen.

Kan je werkgever niet betalen, terwijl hij dat wel wilt? Het kan zo zijn dat het bedrijf financiële problemen heeft. Neem contact op met een jurist zodat je voorkomt dat je geen geld krijgt als het bedrijf failliet wordt verklaard.

3. Krijg je geen reactie of weigert je werkgever te betalen?

Stuur de werkgever dan schriftelijk een bericht om het achterstallige salaris te betalen. In de brief geef je aan dat de werkgever 7 dagen heeft om het salaris te betalen. Voorbeeldbrieven hiervoor zijn te vinden op het internet.

4. Ben je ontslagen of heb je ontslag genomen?

Vraag je werkgever dan om een eindafrekening, waarin het salaris staat waar je nog recht op hebt. Op de eindafrekening staan ook je vakantiegeld, de opgebouwde eindejaarsuitkering en je eventueel openstaande vakantiedagen.

5. Loonsverhoging bij te late betaling

Als je werkgever je salaris te laat betaald kun je aanspraak maken op een verhoging en rente wegens vertraging. Dit gaat in vanaf de vierde werkdag dat je werkgever te laat is met betalen van je salaris. Het recht op verhoging en rente geldt ook bij te laat uitbetalen van vakantiedagen, vakantietoeslag, overuren en eindejaarsuitkering. Voor deze vergoeding moet je zelf naar de rechter stappen. Je werkgever hoeft deze verhoging niet te betalen als hij kan aantonen dat de vertraging niet zijn schuld was.

6. Naar de rechter

Krijg je geen reactie van je werkgever op je brief of betaalt de werkgever nog steeds je loon niet? Dan kun je naar de rechter gaan. Hiervoor kun je juridische hulp vragen.