Mijn tijdelijke huurcontract loopt bijna af, wat nu?

RedactieHuur- en woonrecht, Uw recht

Een huurcontract kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden getekend. Om de doorstroom op de huurmarkt te bevorderen is in 2016 de Wet Doorstroming Huurmarkt tot stand gekomen. Deze wet maakt het mogelijk zelfstandige woningen voor een maximale duur van twee jaar en onzelfstandige woningen voor ten hoogste vijf jaar te verhuren.

Na afloop van deze termijn eindigt de huurovereenkomst automatisch. Tussentijds mag de verhuurder de huur niet zonder gewichtige redenen opzeggen, de huurder mag dit wel. De opzegtermijn hangt af van de betaaltermijn, betaalt de huurder dus maandelijks dan is de opzegtermijn een maand.

De verhuurder dient niet eerder dan drie maanden en niet later dan een maand voordat het huurcontract afloopt de huurder schriftelijk te informeren over het einde van het contract. Indien de verhuurder dit niet doet gaat het tijdelijke huurcontract over in een contract voor onbepaalde tijd. Na afloop van het contract kan niet opnieuw voor een tijdelijk huurcontract worden getekend. Dit zal dan een contract voor onbepaalde tijd zijn.

Indien uw huurcontract bijna afloopt en u nog niks van de verhuurder hebt vernomen is het handig om contact met de verhuurder op te nemen om onduidelijkheden te voorkomen. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090