Moet ik een schadevergoeding melden als ik een bijstandsuitkering heb?

RedactieSociaal Recht

Als u een bijstandsuitkering heeft, dan heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente op de hoogte houden van feiten en omstandigheden die invloed kunnen hebben op het recht op bijstand. De gemeente heeft het recht om op ieder moment te toetsen of iemand nog recht heeft op bijstand.

Als u een schadevergoeding ontvangt, dient u uw gemeente daarvan op de hoogte te stellen. Het niet melden van een schadevergoeding wordt gezien als een schending van de inlichtingenplicht. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw uitkering, deze kan (gedeeltelijk) worden teruggevorderd en/of ingetrokken. Het kan zelfs zo zijn dat u een boete krijgt.

Of een schadevergoeding wordt gezien als inkomen verschilt per gemeente. De gemeente beslist over verrekening met de bijstandsuitkering. De schadevergoeding, bijvoorbeeld voor letselschade, kan de gemeente aftrekken van uw bijstandsuitkering. Het verschilt per gemeente hoeveel van uw schadevergoeding wordt afgetrokken van uw bijstandsuitkering.