Nieuwe Wet Arbeidsmarkt in balans

RedactieAlgemeen

In mei 2019 is ingestemd met een nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in balans.’ Deze wet moet zorgen voor nieuw evenwicht op de arbeidsmarkt. Lees hieronder de belangrijkste punten van deze nieuwe wet.

  1. Nieuwe ontslaggrond: cumulatiegrond.

Er komt een nieuwe ontslaggrond in de wet: de cumulatiegrond. Deze maakt het mogelijk voor werkgevers om verschillende ontslaggronden uit de wet met elkaar te kunnen combineren. Het wordt zo voor werkgevers makkelijker om mensen te ontslaan. Hier staat tegenover dat een werknemer een extra vergoeding kan aanvragen bij de rechter.

  1. Langer tijdelijk in dienst.

Een werknemer kan weer maximaal drie jaar in tijdelijke dienst zijn. Dit kon hiervoor niet.

  1. Langere proeftijd.

Op dit moment mag een werknemer maximaal twee maanden proeftijd krijgen. Door deze nieuwe wet mag een proeftijd maximaal vijf maanden duren. Hiertegenover staat dat de werknemer na deze proeftijd meteen een vast contract moet krijgen. Dus de proeftijd mag alleen vijf maanden duren als daartegenover een vast contract staat. Voor alle andere situaties verandert er niks.

  1. Transitievergoeding bij dienstverband korter dan twee jaar.

Voor deze wet kon een werknemer alleen een transitievergoeding krijgen als hij meer dan twee jaar had gewerkt. Een transitievergoeding is een vergoeding die de werkgever moet betalen als hij op eigen initiatief een werknemer ontslaat of zijn contract niet verlengd. Door deze wet heeft een werknemer ook recht op deze vergoeding als hij minder dan twee jaar heeft gewerkt bij de werkgever.

  1. Oproepkrachten meer bescherming.

Een voorbeeld is dat een oproepkracht alleen hoeft te komen werken als hij minimaal vier dagen van tevoren is opgeroepen.

  1. Payrollwerknemers meer bescherming.

Payrollwerknemers krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden en bescherming als andere werknemers.