Ongevallen in verband met werk: is mijn werkgever aansprakelijk?

RedactieAlgemeen

Stel u loopt schade op door een ongeval dat te maken heeft met uw werk. Moet u deze kosten zelf dragen? Nee, niet altijd. In dit stuk kunt u lezen in welke gevallen uw werkgever aansprakelijk is en uw schade moet vergoeden.

 

Het contract tussen u en uw werkgever wordt door de wet gezien als een bijzondere overeenkomst tussen twee partijen: de werkgever en de werknemer. Aangezien de werknemer vaak minder sterk is dan de werkgever en vaak afhankelijk is van zijn werkgever voor werk, wordt gestreefd om de werknemer op verschillende manieren te beschermen. Deze bescherming ziet ook op arbeidsongevallen waarbij de werknemer schade oploopt.

 

Deze aansprakelijkheid van de werkgever berust op het feit dat de werkgever een bepaalde zorgplicht heeft ten aanzien van de werknemer. Dit houdt in dat de werkgever de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat de werknemer onder veilige omstandigheden kan werken. De werkgever moet de werkgever dus ‘beschermen.’ De verplichting van de werkgever bestaat niet alleen uit het onderhouden en inrichten van de werkomgeving, maar ook uit het geven van goede instructies en scholing aan de werknemer.

 

Als u aantoont dat er sprake is van een oorzaak-gevolg verband tussen uw werkzaamheden en uw schade, dan is de werkgever aansprakelijk. De werkgever kan wel uitkomen onder deze aansprakelijkheid. Hiervoor zal de werkgever wel zelf in actie moeten komen. Hij zal moeten bewijzen dat hij zijn zorgplicht wel is nagekomen, of dat u ‘opzettelijk of bewust roekeloos’ heeft gehandeld en daarom schade heeft opgelopen. Dit zijn wel grote drempels. Niet snel wordt aangenomen dat hiervan sprake is.

Wat nu als u schade oploopt niet tijdens het werk, maar tijdens een bedrijfsuitje? Is de werkgever dan ook aansprakelijk? Dat kan zeker. Hiervoor is vereist dat er voldoende verband is tussen het bedrijfsuitje zelf/de activiteit van het uitje, uw arbeidsovereenkomst en uw schade. Is hiervan sprake, dan kan de activiteit vallen onder werk en kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld voor uw schade. Gekeken zal dan worden naar allerlei omstandigheden, maar vaak is het al voldoende als kan worden bewezen dat het bedrijfsuitje verplicht was. Het maakt dan niet niet zoveel uit of het uitje in lijn ligt met de normale werkzaamheden, of het op de werkvloer plaatsvond of wanneer het uitje zich afspeelde. Het is zelfs niet nodig dat het bedrijfsuitje extreme onderdelen bevatte.

Een arbeidsongeval is natuurlijk nooit fijn. Wel weet u nu in ieder geval dat u als werknemer behoorlijk in bescherming wordt genomen door de wet. Gelukkig maar.