Online pakketje niet bezorgd, kwijt of beschadigd

RedactieAlgemeen, Consumentenrecht, Rechtshulp

Wanneer u als consument online een bestelling heeft geplaatst en de verkoper via een pakketbezorger zoals DHL of PostNL uw pakketje laat bezorgen, kan het voorkomen dat uw pakket kwijtraakt, beschadigd raakt of niet wordt bezorgd. Bij wie moet u in een dergelijke situatie zijn? Wie is er verantwoordelijk en waar heeft u recht op?

Wie is verantwoordelijk?

Het is belangrijk dat u, wanneer u vaststelt dat uw pakket nog niet geleverd, beschadigd of kwijtgeraakt is, contact opneemt met de verkoper. U heeft immers een koopovereenkomst afgesloten met de verkoper. Deze koopovereenkomst stelt de verkoper verplicht om de door hem verkochte zaak te leveren. Deze geleverde zaak moet daarnaast beantwoorden aan hetgeen is afgesproken in de overeenkomst. Een beschadiging of een levering waarbij bepaalde onderwerpen ontbreken kan dus gezien worden als zogeheten ‘’non-conforme’’ levering. De verkoper is dus verantwoordelijk voor het op een juiste manier leveren van jouw pakketje en moet zelf de pakketbezorger aanspreken aangezien hij daarmee een (vervoer)overeenkomst heeft. U heeft dit niet en kunt gewoon rechtsreeks de verkoper aanspreken.

Wat kunt u als consument ondernemen?

Wanneer het pakket nog niet geleverd is maar dit wel al gebeurd had moeten zijn, kunt u natuurlijk allereerst het pakketbezorgingsbedrijf benaderen om na te vragen waar het pakket blijft door middel van een track & trace code. Blijkt deze toch definitief kwijt te zijn, dan kunt u per e-mail alsnog de verkoper aanspreken om te leveren of ervoor kiezen om de koopovereenkomst te ontbinden en geld terug te vragen. Bij schade of niet complete levering van het pakket kunt u de verkoper per e-mail verzoeken om het pakket opnieuw, en deze keer wel conform, te leveren. Daarnaast heeft u als consument ook bij dit soort gebreken het recht om de koopovereenkomst te ontbinden en uw geld terug te vragen bij de verkoper.

Wettelijke bedenktijd koop of afstand

Verder is het van belang dat u als klant, bij het online bestellen van pakketjes, een wettelijk bedenktijd heeft van 14 dagen na levering. Dit komt omdat uw bestelling op juridisch vlak gezien wordt als een koop op afstand. Dit houdt dus concreet in dat u binnen 14 dagen na levering en zonder opgaaf van reden de koopovereenkomst sowieso opgedaan kunt maken.

Heeft u, ondanks dit artikel, nog vragen over dit onderwerp? U kunt de Rechtswinkel Rotterdam telefonisch bereiken op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.