Op vakantie gaan met een minderjarig kind: kan dat zomaar?

RedactieAlgemeen

Wanneer u alleen op vakantie gaat met een minderjarig kind, zonder de andere ouder van dit kind, is het goed om u ervan bewust te zijn dat hiervoor bepaalde regels gelden. Deze situatie doet zich namelijk niet alleen voor bij een scheiding, maar ook bij het overlijden van één van de ouders, wanneer een kind met andere mensen (bijvoorbeeld opa en oma of een vriendje) op vakantie gaat of wanneer de ouders getrouwd zijn, maar één van de ouders simpelweg thuis blijft. Deze situaties zullen hierna beschreven worden, maar eerst zal kort stilgestaan worden bij het ‘toestemmingsformulier reizen met minderjarige naar buitenland’.

Het toestemmingsformulier

Het formulier is ingesteld door de overheid en kan online gedownload worden. Beide ouders moeten dit ondertekenen en hiermee geeft de ene ouder toestemming aan de andere ouder om met het kind een grens over te reizen. Het maakt niet uit of de bestemming binnen of buiten Europa ligt, er is altijd toestemming nodig van de ene ouder. Zonder toestemming van de andere ouder kan er sprake zijn van kindontvoering of onttrekking aan het ouderlijk gezag als er toch met het kind over een grens gereisd wordt.

Het is echter niet verplicht het toestemmingsformulier in te vullen. Dat er toestemming is gegeven kan ook op een andere manier blijken. Het formulier is wel een snelle manier om bij de douane te laten zien dat er toestemming is.

Er zijn twee ouders

Wanneer sprake is van twee ouders en er slechts één met het kind reist, moet de andere ouder altijd toestemming geven. Het maakt hiervoor niet uit of de ouders nog samen in een relatie zijn of bijvoorbeeld gescheiden.

Er is slechts één ouder

Wanneer de andere ouder overleden is, is het vanzelfsprekend niet meer mogelijk om toestemming te vragen. Dit is dan ook niet nodig. Wel kan het goed zijn om bij douane aan te kunnen tonen dat de andere ouder overleden is.

Daarnaast is het, wanneer sprake is van ontzetting of ontheffing uit de ouderlijke macht, niet meer nodig toestemming te vragen om te reizen, mits u het volledige gezag over het kind heeft.

Beide ouders reizen niet mee

Wanneer het minderjarig kind met iemand anders reist, die geen ouder is van het kind, moeten beide ouders daar toestemming voor geven. Als er slechts één ouder is die het gezag heeft, moet alleen deze ouder toestemming geven.

Kortom: wanneer u alleen met een minderjarig kind een grens over wil reizen, vereist dit goede voorbereiding. Heeft u hierover of over een ander onderwerp nog vragen? Bel dan gerust de rechtswinkel Rotterdam op 010 – 413 00 90.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-met-kinderen/vraag-en-antwoord/heb-ik-toestemming-nodig-om-alleen-met-mijn-kind-te-reizen.