Skiongevallen en het belang van het FIS-Skiregelement – meer dan alleen privaatrechtelijke normen

RedactieAlgemeen

Velen van ons zullen alweer terug zijn van de wintersport, hopelijk in goede gezondheid en zonder enige andere ongemakken. Het had echter zomaar kunnen zijn dat u tijdens een van uw afdalingen een botsing had gehad met een andere skiër of snowboarder. Wat nu als u van die botsing letselschade had opgelopen, of uw materiaal beschadigd was geraakt? U kunt de ander dan misschien aanspreken op grond van de onrechtmatige daad, waarbij u de schade kan afwentelen op de ander.

Zorgvuldigheidsnorm

Of een bepaalde gedraging als onrechtmatig kan worden gekwalificeerd kan niet alleen uit de wet voortvloeien maar ook wanneer er in strijd is gehandeld met de maatschappelijk aanvaarde normen over behoorlijk gedrag. Dit wordt ook wel de zorgvuldigheidsnorm genoemd. Men heeft enige houvast aan de rechtspraak, maar het blijven ongeschreven regels. In hoeverre kunnen privaatrechtelijke normen een rol spelen bij de beantwoording van de vraag of er is voldaan aan deze zorgvuldigheidsnorm?

FIS-Skiregelement

De privaatrechtelijke organisatie ‘Fédération Internationale de Ski’ (FIS) heeft tien regels opgesteld om de risico’s op ongelukken te verkleinen. Zo moet u uw snelheid beheersen en uw skisnelheid aanpassen aan uw skivaardigheden (regel 2), maar ook wanneer u bijzondere manoeuvres uitvoert, moet u dit op zo’n manier doen dat u daarbij geen gevaar voor anderen veroorzaakt (regel 4).

In Nederland gaat men laconiek met deze regels om. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden van 26 juni 2012 waarin het hof oordeelt dat de FIS-Skiregels een nadere uitwerking van de geldende zorgvuldigheidsnormen behelzen, maar dat dit niet betekent dat een overtreding van deze regels meebrengt dat er onrechtmatig jegens een ander wordt gehandeld (rov. 8). Met andere woorden, het FIS-Skiregelement is slecht een gezichtspunt bij de beantwoording van de vraag of een zorgvuldigheidsnorm is geschonden. Kunt u deze normen dan dus maar aan uw laars lappen? Dat is toch niet helemaal verstandig.

Grensoverschrijdende gevallen

Dat de Nederlandse rechter het FIS-Skiregelement slechts als gereedschap gebruikt om te beoordelen of er sprake is van een schending van de zorgvuldigheidsplicht hoeft niet te zeggen dat daar in heel Europa zo over gedacht wordt. Er zijn landen waarbij het FIS-Skiregelement een serieus toetsingskader is om te beoordelen of er sprake is van aansprakelijkheid. Denk aan Frankrijk, Italië of Oostenrijk. In sommige landen zijn deze privaatrechtelijke normen zelfs verheven tot formele wetgeving. Deze wetenschap is ook voor u van belang!

Het zou zomaar kunnen dat er een skiongeval plaatsvindt tussen twee personen van verschillende nationaliteiten in een land waarvan beiden niet de nationaliteit bezitten. In sommige gevallen zult u moeten reizen om een bevoegde rechter te vinden die mag oordelen over de zaak, en dan hebben we het nog niet over het toepasselijke recht. Niet altijd is het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht van toepassing.

Gaat u dus op een wintersport? Dan is het naleven van het FIS-Skiregelement, ondanks dat het in beginsel privaatrechtelijke normen zijn, van belang. U weet maar nooit voor welke rechter u komt, welk recht van toepassing is en in hoeverre de zorgplicht die op u rust door deze privaatrechtelijke normen zal worden ingevuld. Los daarbij komt, dat het ook fijn is als u door het naleven van het FIS-Skiregelement een vervelend ongeval weet te voorkomen.

Zie voor het gehele overzicht van het FIS-Skiregelement:

http://www.fis-ski.com/mm/Document/documentlibrary/Administrative/04/22/77/10fisrulesforconductandenvironment_02.08.2016_English.pdf

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? U kunt ons altijd bereiken. Onze contactgegevens en openingstijden zijn te vinden op deze website!