Stop ik automatisch met werken bij het bereiken van de pensioen- of AOW-leeftijd?

RedactieArbeidsrecht, Sociaal Recht

Als ik de pensioen- of AOW-leeftijd bereik, stopt mijn contract dan automatisch?

Leeftijd is maar een getal. Dit getal neemt echter – zoals elk van ons weet – elk jaar toe, tot op een bepaald punt de geruchte pensioen- en AOW-leeftijd is bereikt. Hierover zijn veel onduidelijkheden: wanneer zijn deze leeftijden bereikt? En wat zijn de gevolgen van het bereiken van deze leeftijden, met name voor uw baan? Deze vragen zullen in dit artikel worden beantwoord.

AOW- en pensioenleeftijd: het verschil

De twee worden vaak in één zin genoemd, maar verschillen wel degelijk van elkaar. De AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Deze leeftijd wordt elke vijf jaar door de regering vastgesteld. In de bijgevoegde tabel kunt u bekijken of u de leeftijd heeft bereikt. Indien dit het geval is, heeft u recht op een AOW-uitkering. Zelfs als u blijft werken.

            Uw pensioenleeftijd, daarentegen, is afgesproken in het contract met uw werkgever of in uw cao. Als u deze leeftijd heeft bereikt, krijgt u pensioen. Dit pensioen bestaat uit het geld dat uw werkgever(s) elk jaar in hebben gehouden op uw brutoloon.

Ik heb de AOW- of pensioenleeftijd bereikt, maar wil blijven werken

Als u door wilt werken kan dit, mits uw werkgever hiermee akkoord gaat.  Zelfs als u de AOW- en/of pensioenleeftijd heeft bereikt. Het contract van uw baan kan stoppen bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Dit gebeurt automatisch, als dit in het contract is opgenomen. De werkgever kan ook zelf het contract stop zetten, als dit volgens het contract of uw cao is toegestaan.

In het geval dat uw contract stopt, moet u een nieuw contract opstellen met uw werkgever. Als uw contract niet stopt, blijft het oude contract gelden. U kunt het oude contract in overleg met uw werkgever wijzigen, indien u dit wenst.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd, mag uw werkgever maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden, die samen niet langer dan 4 jaar duren. Als 1 van deze limieten wordt overschreden, heeft u recht op een vast contract. Als uw werkgever een vast contract in deze situatie later dan 1 maand voor de einddatum van het laatste contract aanbiedt, heeft u mogelijk recht op een vergoeding. Deze vergoeding heeft een aanzegvergoeding.

 

Ik wil met pensioen

Heeft u de AOW- of pensioenleeftijd bereikt, en wilt u stoppen met werken? Controleer of uw contract automatisch verloopt bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd. Dit kunt u terugvinden in uw contract. Als dit staat vermeldt in uw contract, stopt uw contract automatisch. U hoeft in dit geval niks te doen.

Als hierover niks is opgenomen in uw contract, dient u zelf uw contract op te zeggen. Ook kan uw werkgever in dit geval het contract opzeggen. In dit geval zal uw werkgever u een brief moeten sturen. Indien hij deze brief verstuurt nadat u de AOW- of pensioenleeftijd heeft bereikt, geldt een opzegtermijn van 1 maand.

Is in uw contract opgenomen dat u niet mag worden ontslagen bij het bereiken van de AOW- of pensioenleeftijd? Dan mag de werkgever dit slechts met toestemming van het UWV of de rechter.

Heeft u hulp nodig bij uw situatie?  Bel dan naar de Rechtswinkel voor gratis advies.

 

Jaar AOW-leeftijd Voor personen geboren
2022 66 jaar en 7 maanden Na 31 augustus 1955 en voor 1 juni 1956
2023 66 jaar en 10 maanden Na 31 mei 1956 en voor 1 maart 1957
2024 67 jaar Na 28 februari 1957 en voor 1 januari 1958
2025 67 jaar Na 31 december 1957 en voor 1 januari 1959
2026 67 jaar Na 31 december 1958 en voor 1 januari 1960
2027 67 jaar Na 31 december 1959 en voor 1 januari 1961

Bron: Rijksoverheid.nl