Top 5 misverstanden rondom alimentatie

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Bij de meeste echtscheidingen leidt de vraag of en hoeveel alimentatie er betaald moet worden tot pittige discussies. Deze discussies komen voor een deel voort uit een aantal hardnekkige misverstanden over kinder- en partneralimentatie. De vijf meest voorkomende misverstanden staan hieronder voor u op een rij.

1. Ouders mogen niet afzien van kinderalimentatie
Als het gaat om een echtscheiding waarbij minderjarige kinderen betrokken zijn, dan kunnen partijen niet afspreken dat er simpelweg geen kinderalimentatie betaald wordt. Een dergelijke afspraak is nietig. Dat betekent dat deze afspraak geen werking heeft en iedereen daar op elk moment op kan terugkomen.

2. Een stiefouder hoeft geen kinderalimentatie te betalen
Een stiefouder heeft alleen tijdens de duur van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap de verplichting om de tot zijn gezin behorende (meerderjarige en minderjarige) kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerd partner te onderhouden. Zodra de echtscheiding wordt uitgesproken of het geregistreerd partnerschap wordt ontbonden, geldt deze onderhoudsverplichting niet meer.

3. Ook een ouder in de schuldsanering kan verplicht worden tot betaling van kinderalimentatie
Ook ten aanzien van de ouder die financieel weinig middelen heeft of zelfs in de schuldsanering verkeert, geldt het principe dat er een onderhoudsverplichting is tegenover de kinderen. In dit laatste geval zal de kinderalimentatie echter niet hoger zijn dan 136 euro per kind per maand.

4. Maandelijkse lasten mogen niet apart in de alimentatieberekening worden meegenomen
Bij het maken van een alimentatieberekening (in vaktaal: draagkrachtberekening) bestaat nogal eens de neiging om allerlei maandelijkse lasten zoals gas, water, licht, internet en telefonie apart op te voeren in de verwachting dat daarmee de draagkracht en dus ook de alimentatie verlaagd wordt. Volgens de officiële richtlijnen is dit niet toegestaan. In de draagkrachtberekening is al een zogenaamde bijstandsnorm verwerkt waarin deze lasten al meegewogen zijn.

5. Alimentatie wordt automatisch jaarlijks geïndexeerd
Als er in de afspraken rondom de echtscheiding geen expliciete afspraken zijn gemaakt over het indexeren van de kinder- en/of partneralimentatie, dan wordt de alimentatie op grond van de wet jaarlijks met ingang van 1 januari van elk jaar automatisch geïndexeerd. De meest recente indexatie per 1 januari 2012 bedroeg 1,3%.

 

Bron: http://www.scheidingsinformatie.nl/scheidingsprocedures/extra/echtscheidingsnieuws/top-5-misverstanden-rondom-alimentatie