Trouwen in 2018

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

U bent verloofd! Naast het plannen van de bruiloft zelf moet ook een en ander geregeld worden omtrent de vermogens. Wie in 2018 trouwt, trouwt in beperkte gemeenschap van goederen indien geen huwelijkse voorwaarden zijn opgesteld. Voorheen trouwde men in dit soort gevallen in gemeenschap van goederen. Wat is eigenlijk het verschil tussen trouwen in beperkte gemeenschap van goederen en trouwen in gemeenschap van goederen? Wat zijn daarnaast de gevolgen van de aanpassing voor mensen die in 2018 gaan trouwen? Deze vragen zullen in dit stuk worden beantwoord.

Trouwen in gemeenschap van goederen houdt in dat het vermogen van beide personen na het huwelijk samenvloeit en daardoor als één vermogen wordt gezien. Alle bestaande en toekomstige schulden en bezittingen zijn hierdoor van de echtgenoten samen. Erfenissen en schenkingen vallen hier ook onder, tenzij aan de ontvangst hiervan voorwaarden zijn verbonden. Het nadeel van trouwen in gemeenschap van goederen is dat schuldeisers op alle gezamenlijke bezittingen verhaal kunnen halen. Daarbij worden bij een scheiding alle bezittingen én schulden gelijk verdeeld.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen houdt in dat de vermogens niet geheel samenvloeien na het huwelijk. Alle bezittingen en schulden die een partner voor het huwelijk heeft verworven blijven van die partner. Het tot het huwelijk gespaarde spaargeld blijft bijvoorbeeld van de desbetreffende echtgenoot. Bezittingen en schulden die na het huwelijk zijn verworven vloeien wel samen en worden dus als een gemeenschappelijk vermogen gezien. Indien een van de partners voor het huwelijk een eigen onderneming had, dan blijft deze onderneming privé. De andere partner ontvangt echter wel een vergoeding van de partner die de onderneming bezit. Het nadeel van trouwen in beperkte gemeenschap van goederen is dat men bij een scheiding moet kunnen bewijzen dat een bezitting of schuld buiten het gemeenschappelijk vermogen valt.

Het gevolg is dus dat mensen die in 2018 trouwen niet het gehele vermogen delen. Het kan lastig zijn om te bewijzen dat een bezit voor het huwelijk is verworven. Het vastleggen van bezit bij een notaris helpt hierbij, maar dit brengt natuurlijk wel kosten met zich mee. Indien men wel graag in gemeenschap van goederen wil trouwen moet dit in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen.