Vakantiedagen, hoe zit dat precies?

RedactieAlgemeen

Hoe worden mijn vakantiedagen opgebouwd?

Als werknemer heeft u recht op een wettelijk aantal vakantiedagen. U bouwt per jaar 4 keer het aantal uren op dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft u recht op 160 vakantie-uren per jaar. Als u vakantiedagen opneemt, betaalt uw werkgever uw loon door. Let wel op dat u uw vakantiedagen altijd op tijd moet opnemen. Als u dit aan het einde van het jaar nog niet gedaan heeft, moet u deze gebruiken voor 1 juli. Doet u dit niet, dan kunnen ze vervallen.

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u meer vakantiedagen te geven dan ze wettelijk verplicht zijn. Dit noem je bovenwettelijke vakantiedagen. U vindt in uw arbeidscontract of cao of u hier recht op heeft. Ook bij de bovenwettelijke vakantiedagen moet u erop letten dat u deze altijd op tijd opneemt. Heeft u deze aan het einde van het jaar niet opgemaakt? Dan moet u dat alsnog doen binnen de volgende 5 jaar, anders heeft u er geen recht meer op.

Kan mijn vakantiedagenverzoek worden geweigerd door mijn werkgever?

Dat mag alleen als er een geldige reden voor is. Dit is als u niet voldoende vakantiedagen heeft opgebouwd of als het bedrijf door uw vakantie in de problemen komt. Bijvoorbeeld als u tegelijkertijd met uw collega op vakantie wilt en er geen vervanger is. Staan uw vakantiedagen al vast? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hier een belangrijke reden voor is. Bijvoorbeeld bij ziekte van uw vervanger. Dit moet wel eerst met u worden overlegd. Is er geen belangrijke reden? Dan is uw toestemming nodig om uw vakantie te veranderen. Heeft u schade doordat uw werkgever uw vakantie heeft veranderd? Dan moet uw werkgever deze schade vergoeden. Wel bent u dan natuurlijk verplicht om de schade zo laag mogelijk te houden.