Vaststellingsovereenkomst bij ontslag

RedactieAlgemeen

Als je werkgever besluit je te ontstaat en jij instemt met het ontslag is er sprake van ontslag met wederzijds goedvinden. Het is dan mogelijk om met jouw werkgever om de tafel te zitten om alles goed af te spreken in een zogehete vaststellingsovereenkomst. In deze vaststellingsovereenkomst kan bijvoorbeeld de datum van je laatste werkdag worden opgenomen, maar de vaststellingsovereenkomst kan ook afspraken met betrekking tot het betalen van je laatste loon en of een eventuele ontslagvergoeding bevatten.

Bedenktermijn vaststellingsovereenkomst 

Het komt vaak voor dat een vaststellingsovereenkomst in een opwelling wordt ondertekend door een werknemer. Men wil de vaststellingsovereenkomst vaak snel ondertekenen om er vanaf te zijn. De werkgever wil een compromis sluiten, maar alleen indien de vaststellingsovereenkomst snel wordt ondertekend. Werknemers weten vaak niet dat zij een wettelijke bedenktermijn hebben van 14 dagen na het ondertekenen van de overeenkomst. De dag dat de vaststellingsovereenkomst wordt ondertekend is de eerste dag van de bedenktermijn.

Voorwaarden bedenktermijn

Indien jij na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst hebt besloten om gebruik te maken van je bedenktermijn dien je dit schriftelijk aan de werkgever kenbaar te maken. Ook indien de vaststellingsovereenkomst de mogelijkheid tot bedenken niet benoemt is de werkgever verplicht om deze termijn alsnog te noemen tot twee dagen na het totstandkomen van de overeenkomst. Indien de werkgever dit niet doet wordt de bedenktermijn verlengd tot 21 dagen.

Wanneer jij hebt aangegeven gebruik te willen maken van je bedenktermijn is de vaststellingsovereenkomst niet meer geldig en blijft daarmee dus in dienst van de werkgever. De afspraken in de vaststellingsovereenkomst komen te vervallen. Het is aan te raden om vervolgens te onderhandelen over een nieuwe vaststellingsovereenkomst en om eventueel juridisch advies in te winnen voordat deze opnieuw wordt ondertekend.