Vaststellingsovereenkomst herroepen

RedactieArbeidsrecht

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij twee of meer partijen een bindende regeling treffen, soms ter voorkoming van een geschil, maar vaak om een bestaand geschil op te lossen. Zo kunnen u en uw werkgever door middel van een vaststellingsovereenkomst uw arbeidsovereenkomst stoppen.

Afspraak is afspraak

Als partijen afspraken opnemen in een vaststellingsovereenkomst dan zijn dit vaak afspraken die niet ongedaan kunnen worden gemaakt; afspraak is afspraak. Alleen bij hoge uitzondering kan een vaststellingsovereenkomst worden herroepen, bijvoorbeeld als de overeenkomst door middel van dwang of bedrog tot stand is gekomen.

Herroepingstermijn bij ontslag

De normale situatie is dus dat vaststellingsovereenkomsten niet terug te draaien zijn. Voor de vaststellingsovereenkomst bij ontslagzaken heeft de wetgever echter een uitzondering gemaakt. De werknemer heeft namelijk het recht om de gesloten vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na aangaan te herroepen. Dit termijn wordt overigens verlengd naar 21 dagen in het geval dat in de vaststellingsovereenkomst niet is opgenomen dat werknemer een herroepingsrecht heeft.

Voor het herroepen van de vaststellingsovereenkomst heeft de werknemer geen reden nodig; werknemer mag dus herroepen zonder opgaaf van reden. Aangezien de werknemer binnen 14 of 21 dagen dient te herroepen, is het verstandig om de herroeping via een aangetekende brief te doen of op een andere wijze waarop de tijdige ontvangst van de herroeping kan worden vastgesteld. De bewijslast van een tijdige herroeping ligt namelijk bij de werknemer; het is aan de werknemer om aan te tonen dat hij binnen de genoemde termijn de vaststellingsovereenkomst heeft herroepen. Hierbij geldt de zogenaamde ‘ontvangst theorie’, de werkgever dient de herroepingstermijn binnen 14 of 21 dagen te hebben ontvangen.

Het herroepingsrecht is van dwingend recht; het kan dus niet contractueel worden uitgesloten, ook niet in de vaststellingsovereenkomst.

Kortom, werknemer heeft een herroepingsplicht, maar werkgever niet. Werkgever dient dus extra bedachtzaam te zijn voor dat hij een beëindigingsovereenkomst aangaat.

Wanneer gaat de herroepingstermijn lopen?

Zoals gezegd heeft de werknemer het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen, binnen 14 of soms 21 dagen na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, door een schriftelijke en aan de werkgever gerichte verklaring, te ontbinden. Dit vloeit voort uit artikel 7:670b lid 2 BW als een arbeidsovereenkomst door middel van een schriftelijke overeenkomst wordt beëindigd.

Op basis van de rechtspraak is het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst bepalend is voor de ingang van de bedenktermijn van veertien dagen. De bedenktermijn start dus op het moment van ondertekening van de vaststellingsovereenkomst.[1]

[1] Rechtbank Rotterdam, 10 februari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:996.