Verhuurder verstrekt eindafrekening niet, wat nu?

RedactieAlgemeen

Als huurder heb je recht op een eindafrekening van de servicekosten en eventuele waarborgsom aan het einde van je huurperiode. Helaas komt het soms voor dat de huurbaas weigert om deze eindafrekening aan je te verstrekken. Wat kun je in zo’n situatie doen?

 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de huurbaas wettelijk verplicht is om de eindafrekening aan de huurder te verstrekken. Artikel 7:259 lid 2 BW bepaalt dat de verhuurder binnen zes maanden na afloop van de huurperiode een eindafrekening moet opstellen en verstrekken aan de huurder. De huurbaas moet hierin een overzicht geven van de in rekening gebrachte servicekosten en eventuele waarborgsom en de huurder moet de gelegenheid krijgen om deze afrekening te controleren.

 

Als de huurbaas weigert om de eindafrekening te verstrekken, kun je als huurder actie ondernemen. Het is verstandig om eerst de huurbaas schriftelijk te verzoeken om de eindafrekening alsnog te verstrekken. Dit kan bijvoorbeeld per e-mail of per brief. Geef de huurbaas hierbij een redelijke termijn om de eindafrekening te verstrekken, bijvoorbeeld twee weken.

 

Mocht de huurbaas nog steeds weigeren om de eindafrekening te verstrekken, dan kun je als huurder stappen naar de kantonrechter of huurcommissie als je een sociale huurwoning hebt. De kantonrechter kan de huurbaas dan veroordelen om alsnog de eindafrekening te verstrekken en eventueel een dwangsom opleggen bij niet-nakoming van deze veroordeling.

 

In het kort: als huurder heb je recht op een eindafrekening van de servicekosten en eventuele waarborgsom. De huurbaas is wettelijk verplicht om deze afrekening binnen zes maanden na afloop van de huurperiode te verstrekken. Mocht de huurbaas weigeren om de eindafrekening te verstrekken, dan kun je als huurder schriftelijk verzoeken om de afrekening alsnog te verstrekken en eventueel naar de rechter stappen als de huurbaas hieraan niet voldoet.