Verstek; wat is dat eigenlijk?

RedactieRechtshulp, Uw recht

Stel, uw buurman start een rechtszaak tegen u; hij zegt dat u zijn auto hebt beschadigd tijdens het parkeren en dat u de schade moet betalen. In de meeste gevallen krijgt u dan een dagvaarding onder ogen, waarop staat op welke datum en op welk tijdstip u bij de rechtbank moet verschijnen. Als u hier niet naartoe gaat, verleent de rechter ‘verstek’. Wat betekent dat?

Om in de sfeer van bovenstaand voorbeeld te blijven: simpel gezegd betekent verstek dat de rechter zegt: “ik heb deze feiten van uw buurman gekregen, u bent niet komen opdagen bij de zitting om deze feiten te betwisten, dus wat uw buurman zegt zal wel waar zijn.” Uw buurman ‘wint’ dus in principe automatisch de rechtszaak en u draait op voor de kosten van de beschadigde auto.

Hoe gaat dit precies in zijn werk? Als u niet komt opdagen op de dag van de rechtszaak, verleent de rechter verstek. Vanaf dat moment gaat er een termijn van 4 weken lopen totdat het vonnis wordt uitgesproken. In deze 4 weken kunt u zich alsnog melden bij de rechtbank. Het verstek wordt dan ‘gezuiverd’ en de procedure vervolgt als normaal.

Wordt het verstek niet gezuiverd, dan spreekt de rechter na 4 weken vonnis uit. Vanaf dat moment heeft uw buurman officieel recht op schadevergoeding van u voor zijn auto. Hierna heeft u nogmaals 4 weken om in verzet te gaan tegen het verstek, zie dit als een soort hoger beroep. De rechtszaak wordt dan heropend en alsnog inhoudelijk behandeld. Doet u dit niet, bent u verplicht te handelen conform de uitspraak van de rechter

Let op! Ook de bovenstaande procedures zijn vatbaar voor uitzonderingen. Mocht u dus een dagvaarding (of een brief waarin staat dat er al verstek is verleend) ontvangen, neem dan zo snel mogelijk contact op met een advocaat.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.