Waar moet ik aan denken als ik een samenlevingscontract wil afsluiten?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

samenwonen

Als u een samenlevingscontract wilt afsluiten, is er een aantal zaken waar u aan moet denken.

Afspraken samenlevingscontract

U kunt in een samenlevingscontract afspraken maken over bijvoorbeeld:

  • de verdeling van de kosten van boodschappen, kleding, woonlasten;
  • de bankrekening(en);
  • de kosten voor het verzorgen en opvoeden van kinderen;
  • de verdeling van de bezittingen als u uit elkaar gaat;
  • een verblijvingsbeding: als uw partner komt te overlijden mag u de gemeenschappelijke bezittingen houden.

Samenlevingscontract zelf maken of laten opstellen

U kunt samen een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. U kunt er ook voor kiezen om uw relatie niet formeel vast te leggen in een contract.

Een notarieel samenlevingscontract is wel verplicht als u bijvoorbeeld een partnerpensioen wilt ontvangen. De kosten voor een samenlevingscontract kunnen per notaris verschillen.

Voorwaarden notarieel samenlevingscontract

Voor het afsluiten van een samenlevingscontract bij de notaris moeten u en uw partner aan voorwaarden voldoen:

  • u moet ouder zijn dan 18 jaar (meerderjarig);
  • u mag niet onder curatele staan.

Samenwonen en belasting

Samenwonen kan gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat zijn, hangt ervan af of u fiscale partners van elkaar bent.

Verschil samenlevingscontract en huwelijk of geregistreerd partnerschap

Er is een aantal verschillen tussen een samenlevingscontract en een huwelijk of geregistreerd partnerschap:

  • Bij een huwelijk of partnerschap heeft u automatisch een aantal rechten en plichten tegenover elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heeft u deze rechten en plichten alleen als u ze in het contract opneemt.
  • Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen, tenzij u dit in het samenlevingscontract opneemt. Laat u bij een huwelijk of partnerschap geen huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden vastleggen bij de notaris? Dan bent u getrouwd of geregistreerd in gemeenschap van goederen.
  • Bij een huwelijk of partnerschap hebben u en uw partner automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die u krijgt. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren. Wil de moeder niet meewerken? Dan kan de man het gezamenlijk gezag aan de rechter vragen. Als u de vraag aan de rechter wilt voorleggen, heeft u een advocaat nodig.

bron: www.rijksoverheid.nl