Wanneer heb ik recht op een vast contract?

RedactieAlgemeen, Arbeidsrecht

Wanneer u in dienst bent bij een werkgever op basis van een tijdelijk contract, kan uw werkgever uw contract verlengen. Ook is het mogelijk voor een werkgever om een tijdelijk contract niet te verlengen. Deze onzekerheid kan worden weggenomen door een vast contract, ook wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wanneer u een vast contract bezit, wordt het lastiger voor de werkgever om uw contract te beëindigen. Dit artikel zal nader ingaan op het vraagstuk wanneer u recht heeft op een vast contract.

U heeft op twee manieren recht op een vast contract:

Uw werkgever mag u niet meer dan drie tijdelijke contracten geven:

Hierbij maakt het niet uit hoelang de contracten duren. Het gaat puur om het aantal. Uw werkgever mag u dus niet een vierde tijdelijk contract geven, u heeft dan recht op een vast contract.

Uw werkgever mag u maximaal drie jaar lang een tijdelijk contract krijgen:

Bent u langer dan drie jaar in dienst, heeft u ook recht op een vast contract. Uw werkgever neemt u dan in dienst voor onbepaalde tijd.

Let op: indien de contracten elkaar opvolgen met een tussenpoos van langer dan zes maanden, begint het tellen van de contracten opnieuw. De zogenaamde ‘ketenregeling’ wordt dan ‘verbroken’. De ketenregeling is de regeling die bepaalt hoeveel tijdelijke contracten er maximaal achter elkaar gesloten mogen worden. Een voorbeeld hiervan is dat u besluit om bij een andere werkgever aan de slag te gaan voor een periode van zeven maanden. De keten wordt in deze situatie dus beëindigd en het tellen van de contracten begint dan weer opnieuw.

Wettelijke uitzonderingen:

Er zijn nog een aantal andere wettelijke uitzonderingen. In de onderstaande situaties heeft u geen recht op een vast contract:

  • indien u jonger bent dan 18 jaar en u werkt gemiddeld niet meer dan twaalf uur per week;
  • indien u een uitzendkracht bent en in uw contract staat een uitzendbeding;
  • indien u een stage loopt;
  • indien u een leerwerkovereenkomst heeft voor een beroepsbegeleidende leerweg;
  • indien u de AOW-leeftijd heeft bereikt;
  • indien u een invalkracht bent op een basisschool.

Afwijkingen in de CAO:

De wet geeft de mogelijkheid dat een CAO kan afwijken van de ketenregeling. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de termijn van 36 maanden wordt verlengd tot 48 maanden. Daarnaast kan het maximaal aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten worden verhoogd van drie naar zes contracten. Verder kan in een CAO de ketenregeling geheel buiten toepassing worden verklaard, indien het voor de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering noodzakelijk is.

Mocht u nog vragen hebben of ergens extra uitleg over willen hebben, kunt u ons altijd bellen!