Wanneer heeft u als consument recht op reparatie of vervanging van een gekocht product?

RedactieAlgemeen

Als u een product koopt, in de winkel of online, dan mag u verwachten dat het product helemaal in orde is. Wat als u er nadat u het gekocht heeft achterkomt dat dit niet het geval is? In deze blog leest u wanneer u reparatie of vervanging van een product mag eisen.

Voor gekochte producten geldt het conformiteitsvereiste. Dit betekent dat het product wat u gekocht heeft de eigenschappen bezit die u van dat product mocht verwachten. Als u bijvoorbeeld een laptop koopt, dan mag u verwachten dat de laptop het niet na een maand begeeft. Daarnaast is er niet aan het conformiteitsvereiste voldaan als er een geheel ander product wordt geleverd dan afgesproken is, of als de hoeveelheid verschilt. Als u bijvoorbeeld een fles rode wijn heeft gekregen, maar u had witte besteld, dan is er niet aan het conformiteitsvereiste voldaan.

Als het product niet conform is, kunt u nakoming vorderen. Er zijn drie vormen van nakoming mogelijk. Ten eerste heeft de koper recht op aflevering van het ontbrekende. Stel u koopt een bouwpakket en er ontbreken bepaalde onderdelen, dan is de verkoper verplicht om de ontbrekende onderdelen kosteloos te leveren. Ten tweede heeft de koper recht op kosteloze reparatie. Hierbij is wel vereist dat de reparatie redelijk is. Stel u koopt een product voor 20 euro en de herstelkosten bedragen 200 euro, dan is reparatie niet redelijk. Ten derde heeft de koper recht op vervanging. Dit geldt echter niet als het om een klein gebrek gaat. Indien u een fiets koopt en er zitten twee schroeven los, heeft u geen recht op een gehele nieuwe fiets.

In beginsel worden vorderingen voor herstel of vervanging toegewezen, tenzij vervanging onmogelijk is, of dit niet van de verkoper gevergd kan worden. Dit is het geval wanneer de kosten voor herstel of vervanging onredelijk zijn ten opzichte van andere mogelijkheden die u als koper heeft. Als deze uitzondering niet van toepassing is, heeft u recht op herstel of vervanging.

Indien u de verkoper er schriftelijk op heeft geattendeerd dat een product vervanging nodig, maar de koper heeft niet binnen een redelijke termijn gereageerd, dan kan u het product door een derde laten repareren. De kosten voor deze reparatie kunt u op de verkoper verhalen.

Mocht u nog vragen hebben over dit onderwerp, dan kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090.