Wanneer is de werkgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen op de werkvloer?

RedactieArbeidsrecht

Wanneer u een ongeluk krijgt tijdens het werk, is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. Dit komt door de wettelijke zorgplicht die op de werkgever rust. Deze zorgplicht is er ter bescherming van de werknemer, om ervoor te zorgen dat deze niet oneerlijk behandeld wordt. In dit artikel gaan we in op hoe deze zorgplicht in elkaar zit!

De zorgplicht van de werkgever staat in de wet en geeft aan dat de werknemer voor een veilig leefklimaat moet zorgen en is uitgesplitst in meerdere elementen.

Uitoefening van werkzaamheden

Om te beginnen wordt er gekeken of het ongeluk daadwerkelijk in de uitoefening van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Hierbij geldt dat alles dat nauw verbonden is met het werk ook gezien kan worden als werkzaamheden. Denk hierbij aan ongelukken tijdens de pauze of los van het werk op het bedrijfsterrein. 

 

Zorgplicht

Verder dient de werknemer de werkplek te beveiligen. Dit doet hij door middel van inrichting, aanwijzingen en toezicht. De werkgever moet de werkplaats veilig inrichten, duidelijke aanwijzingen en scholing verstrekken en voldoende toezicht houden op de werkplaats. Bent u van mening dat uw werkgever deze zorgplicht heeft geschonden, waardoor u een ongeluk heeft gehad? Dan kunt u de werkgever aansprakelijk stellen.

 

Opzet of bewuste roekeloosheid

In de meeste gevallen is uw werkgever dan ook aansprakelijk. De uitzondering geldt voor gevallen waarin u als werknemer opzet of bewuste roekeloosheid heeft getoond. Dit is een zware toets en mag slechts in bijzondere gevallen worden aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan gevallen waarin u diefstal, vernieling, fraude of sabotage heeft gepleegd. 

 

In principe is de werkgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen op basis van de wettelijke zorgplicht volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Deze zorgplicht omvat het creëren van een veilige werkomgeving. De werkgever moet de werkplek beveiligen en toezicht houden. Bij schending van deze zorgplicht kan de werknemer de werkgever aansprakelijk stellen. Uitzonderingen zijn situaties waarin de werknemer opzettelijk of bewust roekeloos handelde. Dit wordt echter zelden aangenomen ter bescherming van de werknemer.