Wanneer mag een verhuurder borg inhouden?

RedactieHuur- en woonrecht

Bij het huren van een woning wordt naast de reguliere huurprijs vaak ook een waarborgsom (borg) gevraagd. Dit bedrag roept regelmatig vragen bij mensen op, want waarvoor dient de borg eigenlijk? En wat is de maximale hoogte die de borg mag hebben?

Deze borg dient eigenlijk ter bescherming van de verhuurder. Het biedt de verhuurder meer zekerheid dat de huurder de woning goed zal onderhouden en bij vertrek in goede staat achter zal laten. Als er bij het vertrek van de huurder toch schade aan de woning is, heeft de verhuurder het recht om (een deel van) de borg in te houden. Het is echter aan de verhuurder om deze schade te bewijzen. Let op dat schade door normale slijtage hier niet onder valt en dat de verhuurder hiervoor dus geen bedrag mag inhouden.
Daarnaast is de borg ook een zekerheid voor nakoming van de verplichtingen van de huurder, zoals het tijdig betalen van de huur. Indien de huurder zijn huur niet betaald, kan dit ook worden ingehouden van de borg.

Wanneer de huurder uit de woning vertrekt, heeft hij in principe recht op volledige terugbetaling van de borg. Dit is dus alleen anders indien sprake is van schade veroorzaakt door de huurder of wegens onbetaalde huur.

Om te voorkomen dat de verhuurder schade op de huurder gaat verhalen die al bestond voordat de huurder in de woning trok, is het handig om van te voren een opnamestaat van de woning te maken. Dat wil zeggen dat alle schade en andere gebreken die op dat moment al bestaan worden vastgelegd en zowel door de huurder als verhuurder worden ondertekend. Op deze manier staat dus vast welke schade al bestond en dus niet door de huidige huurder is veroorzaakt.

Voor alle contracten afgesloten voor 1 juli 2023 geldt dat de hoogte van de borg maximaal drie maanden aan huur mag bedragen. Om huurders meer bescherming te bieden, geldt voor alle contracten die na 1 juli 2023 afgesloten zijn, dat de borg nog maar maximaal twee maanden aan huur mag bedragen. De maximale hoogte hangt dus af van de huurprijs en het moment waarop het contract is afgesloten.

Indien een huurder van mening is dat er onterecht (een deel van de) borg is ingehouden, kan er een brief naar de verhuurder worden gestuurd waarin binnen veertien dagen teruggave van de borg wordt geëist. Vraag hierin ook wat de reden is voor het inhouden van de borg. Mocht dit zonder resultaat blijven, dan kan worden overwogen om een incassobureau in te schakelen of naar de rechter te stappen.

 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.