Wanneer u een advocaat nodig heeft

RedactieRechtshulp

Het is niet altijd nodig om een advocaat in te schakelen. Het wel of niet inschakelen van een advocaat verschilt per soort rechtszaak en per rechterlijke instantie die de zaak behandelt. De verschillende soorten rechtszaken en rechterlijke instanties zullen hieronder besproken worden.

Civiele procedure

Bij een civiele procedure gaat het om een geschil tussen burgers of organisaties onderling. Indien de civiele procedure bij de kantonrechter loopt, hoeft u geen advocaat in te schakelen. De kantonrechter gaat over zaken waarbij de vordering minder dan 25.000 euro bedraagt. Ook gaat de kantonrechter over arbeidszaken, huurzaken, lichte strafzaken en geschillen over consumentenkrediet. Bij alle andere civiele procedures, dus niet bij de kantonrechter maar bij de civiele rechter, moet u een advocaat inschakelen.

Strafrechtelijke procedure

Als u verdachte bent bij een strafrechtelijke procedure is het inschakelen van een advocaat niet verplicht, ook niet in hoger beroep bij het Gerechtshof. Het inschakelen van een advocaat bij een strafrechtelijke procedure wordt echter wel aangeraden. Uw advocaat controleert of alle regels tijdens de opsporingsfase zijn nageleefd, bereidt u voor op de zitting en kan aanwezig zijn tijdens uw verhoor en het getuigenverhoor.

Bent u het slachtoffer van een gewelds- of zedenmisdrijf of nabestaande van een slachtoffer, dan heeft u onder omstandigheden recht op een gratis advocaat. Kijkt u voor meer informatie hierover op slachtofferhulp.nl

Bestuursrechtelijke procedure

Bij een bestuursrechtelijke procedure gaat het om een geschil tussen burgers of organisaties aan de ene kant en de overheid aan de andere kant. Het inschakelen van een advocaat is bij bestuursrechtelijke procedures niet verplicht, ook niet als u in hoger beroep gaat bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB) of de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Kort geding

Een kort geding is een versnelde procedure. Deze versnelde procedure kan gestart worden als niet kan worden gewacht op de afloop van een gewone procedure. Indien u zelf een kort geding start (u bent dan de eisende partij), bent u verplicht om een advocaat inschakelen. Indien u gedaagde bent (de verwerende partij), bent u dit niet.

De Hoge Raad

In cassatieprocedures bij de Hoge Raad is het inschakelen van een advocaat verplicht, voor zowel de eisende partij als de verwerende partij.

 

 

Opmerking: ook als het inschakelen van een advocaat niet verplicht is, heeft u altijd het recht om u bij te laten staan door een advocaat.

 

Als u een advocaat moet inschakelen, maar u daar niet genoeg geld voor heeft, bekijkt u dan ons nieuwsbericht over toevoeging van een advocaat.

Voor meer informatie belt u gerust naar (010) – 413 00 90.