Wat gebeurt er met uw erfenis als u geen testament heeft?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Een testament (ook wel wilsbeschikking genoemd) is een document waarin u kunt vastleggen wat er gebeurt met uw nalatenschap. Als u geen testament heeft, dan geldt het wettelijk erfrecht. Het erfrecht regelt dan wie uw erfgenamen zijn. Hiervoor is in de wet een volgorde opgenomen. Wie zijn uw erfgenamen als u geen testament hebt?

Het wettelijk erfrecht bepaalt dus wie uw erfgenamen zijn als er geen testament is. De regels van het versterferfrecht zijn dan van toepassing (Boek 4 Titel 2 van het Burgerlijk Wetboek). In een vaste volgorde komen de erfgenamen in aanmerking voor de erfenis. Deze volgorde bestaat uit vier groepen. De eerste groep bestaat uit de partner, de kinderen en hun afstammelingen. De tweede groep bestaat uit ouders, broers, zussen en hun afstammelingen. De derde groep bestaat uit grootouders en hun afstammelingen. De vierde groep zijn de overgrootouders en hun afstammelingen.

De wet gaat deze groepen in de volgorde af. Wanneer er geen partner, kinderen of eigen kleinkinderen zijn, gaat de erfenis naar de volgende groep. Wanneer ook in de volgende groep geen potentiële erfgenamen zijn, gaat het weer naar de volgende groep. Zo gaat de wet iedere groep af. Mocht er niemand zijn die onder een van de vier groepen valt, gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat.

Alleen de groep die als eerst in aanmerking komt voor de erfenis erft. Hierin erft iedere persoon met een gelijk deel. Stel dat u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft en uw partner is nog in leven, dan krijgt uw partner bij uw overlijden de erfenis. Als u kinderen heeft, zijn zij wel uw erfgenamen. Uw kinderen hebben dan een geldvordering op uw partner. Deze geldvordering wordt pas opeisbaar als ook uw partner overlijdt. Mocht een van uw kinderen zijn overleden voor uw eigen overlijden, krijgen de kinderen van uw kind een aanspraak op het erfdeel van uw kind. De kinderen van uw overleden kind erven dan het deel dat naar uw overleden kind was gegaan, mocht hij of zij nog in leven zijn.

Stel dat u geen partner of kinderen heeft. Dan zal uw erfenis naar de tweede groep gaan. Uw erfenis wordt dan verdeeld over uw ouders, broers en zussen. Als er dan geen ouders, broers of zussen meer in leven zijn, dan gaat de erfenis naar de kinderen van uw broers en zussen. Mochten de kinderen van uw broers en zussen niet meer in leven zijn, dan gaat de erfenis naar de kleinkinderen van uw broers en zussen. Als deze ook niet bestaan, gaat de erfenis naar de derde groep. Als er ook niemand in de derde groep zit, wordt er gekeken naar de vierde groep. Als daar ook niemand in zit, gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat.

 

Hoe kunt u een testament laten maken?

Om een testament te laten maken, moet u naar een notaris gaan. De minimale leeftijd om een testament te laten maken is 16 jaar. De notaris laat dan uw testament inschrijven in het Centraal testamentenregister. Met dit register kan uw familie na uw overlijden uitzoeken of u een testament heeft en de notaris vinden die het testament gemaakt heeft. De inhoud van uw testament is niet openbaar. Daarvoor moet uw familie bij de notaris zijn.