Wat houdt een ondertoezichtstelling (OTS) van mijn kind in?

RedactiePersonen-, familie- en erfrecht

Wanneer is er sprake van een ondertoezichtstelling?
Als er problemen zijn met het opvoeden van uw kind, krijgt u meestal eerste hulp vanuit de gemeente. U kunt hier zelf om vragen. Dit kan de hulp zijn van een jeugdteam of Centrum Jeugd en Gezin.
Als de situatie toch niet verbetert, kan de Raad van de Kinderbescherming een onderzoek instellen. Vind de Raad dat de ontwikkeling van uw kind gevaar loopt, dan vraagt de raad om een OTS van uw kind.

Duur OTS
De OTS duurt maximaal 1 jaar en de rechter kan dit elke keer met 1 jaar verlengen. De OTS stopt automatisch als uw kind 18 jaar oud is. Totdat uw kind 21 jaar oud is, kan u om hulp vragen. Is de situatie thuis verbeterd? Dan kunt u de OTS zelf stopzetten.

Hulp van een gezinsvoogd
Bij een OTS krijgt u verplicht hulp van een gezinsvoogd. Soms heet dit een jeugdbeschermer. De gezinsvoogd helpt u bij het oplossen van problemen in uw gezin. U beslist samen met de gezinsvoogd over de beslissing over uw kind. Die beslissingen kunnen bijvoorbeeld gaan over het uitkiezen van een school of welke zorg het beste is voor uw kind.

Verplichte hulpverleningsplan
U krijgt een hulpverleningsplan tijdens de OTS. Dit is het plan om de situatie van uw kind te verbeteren. Houdt u zich niet aan dit plan? Dan kan de gezinsvoogd u een ‘schriftelijke aanwijzing’ geven. Dit is een opdracht die u moet uitvoeren, bijvoorbeeld uw kind naar een bepaalde school sturen. De rechter kan u verplichten zich aan de aanwijzing te houden.
Ouderlijk gezag
Tijdens de OTS behoudt u het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u het recht behoudt uw kind op te voeden en te verzorgen. De gezinsvoogd geeft u begeleiding en opdrachten, waardoor u wel iets minder te zeggen heeft over uw kind.
Kunt u uw kind niet meer zelf opvoeden of maakt u misbruik van het ouderlijk gezag? Dan kunt u uw ouderlijk gezag kwijtraken. Dit bepaalt de kinderrechter. Dit kan tijdelijk zijn of voor altijd. Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u binnen 3 maanden in hoger beroep. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

Uithuisplaatsing tijden OTS
Soms is het beter als uw kind uit huis geplaatst wordt tijdens de OTS. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis slecht is. De Raad voor de Kinderbescherming kan de kinderrechter vragen om een uithuisplaatsing tijdens de OTS.