Wat is dwaling?

RedactieConsumentenrecht

Wanneer je een product wilt kopen, terwijl je hier niet veel over weet, hoop je dat de verkoper jou goed adviseert bij de koop. Helaas is dat niet altijd het geval. Als bij het afsluiten van een (koop)overeenkomst niet de juiste informatie is gegeven en je de overeenkomst niet had gesloten als je wel de juiste informatie zou hebben gehad, wordt er gesproken van dwaling. Als er sprake is van dwaling, dan is vernietiging van de (koop)overeenkomst mogelijk. Dat wil zeggen dat de overeenkomst ongedaan kan worden gemaakt.

Stel dat je een auto wilt kopen en aan de verkoper hebt verteld dat het erg belangrijk is dat de auto geen schade heeft gehad. Een week na de koop van deze auto kom je langs de weg stil te staan. De monteur in de garage ontdekt vervolgens dat de auto in het verleden toch schade heeft gehad, waarover de verkoper niets heeft verteld. In zo’n geval kan er sprake zijn van dwaling.

In de volgende drie gevallen, kan er sprake zijn van dwaling:

  • Als de andere partij verkeerde informatie heeft gegeven. Let op: als je zonder deze informatie ook was overgegaan tot het sluiten van de (koop)overeenkomst, dan is er geen sprake van dwaling;
  • Als de andere partij bewust informatie achterhoudt;
  • Als beide partijen niet over de juiste informatie beschikten en de overeenkomst nooit zou zijn gesloten als ze deze informatie wel hadden.

Let op! Er kan niet altijd een beroep worden gedaan op dwaling. Je moet namelijk zelf ook onderzoek doen en niet alleen vertrouwen op wat de andere partij zegt. Dit wordt ook wel de onderzoeksplicht genoemd. Er wordt per geval beoordeeld of aan de onderzoeksplicht is voldaan. Wanneer een koper weinig kennis heeft en tegenover een expert staat, weegt de mededelingsplicht van de verkoper over het algemeen zwaarder dan de onderzoeksplicht van de koper.

Voordat er kan worden overgegaan tot het ongedaan maken van de (koop)overeenkomst, is het bovendien van belang dat de andere partij wist of behoorde te weten dat de onjuiste of niet gegeven informatie van doorslaggevende betekenis was en je de (koop)overeenkomst niet zou hebben gesloten indien er geen dwaling was geweest.

 

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? De Rechtswinkel Rotterdam is bereikbaar op maandag en donderdag om 13:30-17:30 en op dinsdag, woensdag en vrijdag om 8:30-12:30.