Wat is een vaststellingsovereenkomst?

RedactieArbeidsrecht

 

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarin partijen zich verbinden om een geschil te beëindigen of om onzekerheid te voorkomen. Daarbij worden regels afgesproken die tussen partijen gaan gelden. De vaststellingsovereenkomst wordt vaak gebruikt in het arbeidsrecht. Er wordt vaak een vaststellingsovereenkomst gesloten tussen werkgever en werknemer op het dienstverband met wederzijds goedvinden te beëindigen. Op deze manier is er geen ontslagprocedure nodig bij de kantonrechter of het UWV. Ook kan het gebruikt worden om op een goede manier uit elkaar te gaan. In de context van arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

 

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever?

Vooropgesteld; als u akkoord gaat met een vaststellingsovereenkomst betekent dat u akkoord gaat met uw ontslag. Voor de werkgever is ontslag met wederzijds goedvinden een relatief makkelijke weg om van werknemers af te komen. Het kan dus zijn dat er onderhandelingsruimte is, gezien andere manieren van ontslag over het algemeen ingewikkelder en duurder zijn.

Controleer altijd of u met deze vaststellingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering. In de vaststellingsovereenkomst moet vast gesteld zijn dat uw werkgever het initiatief tot ontslag heeft genomen en hier geen dringende reden voor is. De opzegtermijn uit uw contract of cao moet vermeld zijn. Ook is het van belang dat u niet ziek of arbeidsongeschikt bent op het moment van tekenen (voor een WW-uitkering).

Verder is het belangrijk om te kijken of u recht heeft op een ontslagvergoeding, vaak bestaat deze uit een transitievergoeding. De eindafrekening moet geregeld zijn in de vaststellingsovereenkomst, uw opgebouwde, maar ongebruikte vakantiedagen en vakantiegeld moeten uitbetaald worden. Ook is het belangrijk om afspraken te maken of wat er gebeurt tot aan uw ontslagdatum: blijft u tot dan werken of wordt u vrijgesteld van werkzaamheden. Het kan zijn dat er een concurrentie- geheimhoudings- of relatiebeding is opgenomen in uw contract. Van belang is dat u daar ook afspraken over maakt in de vaststellingsovereenkomst. Als u een opleiding heeft gevolgd op kosten van uw werkgever, kan het zijn dat u deze kosten (of een deel daarvan) moet terugbetalen. Het is echter niet zo dat u dit altijd terug moet betalen, het is belangrijk dat u hierop let.

Concluderend, let dus op wat u tekent. Zorg ervoor dat u begrijpt wat er allemaal in de overeenkomst staat. Het is soms raadzaam om een jurist in te schakelen. Ook kunt u de Rechtswinkel Rotterdam bellen voor gratis juridisch advies.