Wat kan ik doen als mijn ex-partner niet meewerkt aan de verkoop van onze woning?

RedactieAlgemeen

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen zal er tijdens de scheiding een verdeling van het vermogen plaatsvinden. Heeft u bij het sluiten van het huwelijk geen huwelijkse voorwaarden opgesteld dan worden alle bezitting gelijk verdeeld. Met name omtrent de woning kan dit moeizaam verlopen.

In het echtscheidingsconvenant worden een aantal afspraken vastgelegd over onder andere de woning. Zo kunt u overeenkomen wie er blijft wonen of wie de eigenaar van de woning wordt, ook kan worden afgesproken om het huis te verkopen. Als u na de scheiding in de woning wilt blijven wonen moet u uw ex-partner uitkopen. Deze heeft namelijk als mede-eigenaar recht op de helft van de waarde van de woning. Daarnaast zal u de hypotheek op de woning moeten overnemen, dit blijkt vaak een knelpunt te zijn. De keuze om de woning te verkopen is dan praktischer. Bij verkoop van de woning hebben beide eigenaren recht op de helft van de opbrengst.

De verkoop van de woning verloopt helaas niet altijd even soepel. Dit kan, naast een onaangename echtscheidingsprocedure, verschillende oorzaken hebben. Zo kan er verdeeldheid over de verkoopwaarde van de woning ontstaan, ieder laat bijvoorbeeld een eigen taxateur langskomen waardoor de kosten hoog oplopen. Ook het aanvaarden van een bod op het huis kan moeizaam verlopen, u bent namelijk beide nog eigenaar van de woning en zult de verkoop in principe samen moeten doen. Werkt uw voormalig wederhelft echter niet mee, dan is het mogelijk om medewerking van uw ex-partner inzake de verkoop door te laten gaan. U kunt bij de rechtbank, als u heeft afgesproken om het huis te verkopen, nakoming op straffe van dwangsom vorderen van uw ex-partner. Indien niet wordt meegewerkt zal dan een boete verschuldigd zijn. Daarnaast kunt u een ‘machtiging tegeldemaking’ vorderen, als deze wordt toegewezen bent u gemachtigd om zonder medewerking van de ex-partner het huis te verkopen, en dus een bod te aanvaarden. Dit kunt u bij kort geding verzoeken bij de rechtbank, u dient hiervoor een advocaat in de arm te nemen.

Als uw ex-partner niet meewerkt aan de verkoop van de woning zult u, kortom, nakoming van de afspraken in het echtscheidingsconvenant of een machtiging tegeldemaking kunnen vorderen.

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090