Wat kunt u doen als werknemer bij ziekte?

RedactieAlgemeen

Het kan voorkomen dat u ziek wordt en niet meer kunt werken. Het is belangrijk dat u zich dan zo snel mogelijk ziek meldt bij uw werkgever. In dat geval mag uw werkgever slechts vragen of uw ziekte veroorzaakt is door een bedrijfsongeval. Vragen naar uw klachten mag niet.

Vervolgens kan uw werkgever u wel vragen om naar de bedrijfsarts te gaan. De bedrijfsarts geeft aan uw werkgever door of u wel of niet ziek bent, hoelang u ziek zal zijn, welke taken u nog kunt doen en of uw werkgever u kan helpen bij bepaalde taken.

In principe moet u doen wat de bedrijfsarts u adviseert. Als u het niet eens bent met de bedrijfsarts kunt u een second opinion of een deskundigenoordeel aanvragen. Bij een second opinion maakt een andere bedrijfsarts een nieuw advies. U kunt dan de second opinion bespreken met uw bedrijfsarts en hij bepaalt dan of hij zijn eerdere advies aanpast. Uw werkgever betaalt de kosten van de second opinion.

Bij een deskundigenoordeel buigt een verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV zich over een bepaald geschil in het re-integratieproces. Het UWV beoordeelt dan bijvoorbeeld of u moet doen wat de bedrijfsarts u adviseert. Als de werknemer een deskundigenoordeel aanvraagt kost dit 100 euro. Indien de aanvraag gedaan is door de werkgever kost dit 400 euro.

Samen met uw werkgever kijkt u in hoeverre u kunt terugkeren in uw eigen functie. U kunt wellicht ook een andere functie krijgen binnen het bedrijf. Indien dit niet mogelijk is, kijkt uw werkgever voor passend werk bij een ander bedrijf.

Wat betreft de doorbetaling van het loon geldt dat uw werkgever minimaal 70% van uw loon moet betalen. Als u een vast contract heeft moet hij dit maximaal twee jaar doen. Als u na deze twee jaar nog ziek bent hoeft uw werkgever uw loon niet meer te betalen. U komt wellicht wel in aanmerking voor een ziektewetuitkering. Het UWV bepaalt of u hier recht op heeft.

Tot slot is het van belang dat als u weer helemaal beter bent u zich ook beter meldt. U bent helemaal beter als u weer volledig uw eigen werk kunt doen.