Wat kunt u doen bij niet nakoming van de wederpartij?

RedactieAlgemeen

Wat kunt u doen bij niet nakoming van de wederpartij?

Overeenkomsten worden dagelijks gesloten. Ook door u. Vaak zijn dit eenvoudige overeenkomsten, zoals de boodschappen die u koopt in de supermarkt. Maar ze kunnen ook van grotere aard zijn, zoals de aanschaf van een nieuw bankstel. Maar stel uw wederpartij komt zijn verplichtingen niet na. Het bankstel wordt bijvoorbeeld niet geleverd. Wat zijn dan uw opties?

Indien de wederpartij niet, of niet deugdelijk, nakomt is er sprake van een wanprestatie. Hierbij kan het zo zijn dat er volledig niet wordt nagekomen, maar ook bij gedeeltelijke niet-nakoming kan er sprake zijn van een wanprestatie.

Maar wat kunt u hieraan doen?

 Nakoming vorderen

Ten eerste kunt u nakoming vorderen. Deze optie is toepasselijk wanneer u wilt dat er alsnog wordt nagekomen. De wederpartij moet dan alsnog presteren.

Schadevergoeding eisen

In sommige gevallen kan er ook een schadevergoeding worden gevorderd. Dit is een goede remedie indien u schade heeft geleden.

Om deze vordering in te kunnen stellen is het nodig dat de wederpartij in verzuim is. Hiervoor is het nodig om een ingebrekestelling te versturen naar de wederpartij. Dit is een mededeling die schriftelijk wordt verstuurd, waarin u de wederpartij vraagt binnen een bepaalde termijn alsnog na te komen. Indien er na deze termijn nog steeds niet is nagekomen, treedt de wederpartij in verzuim. Pas hierna is het mogelijk om een schadevergoeding te eisen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, is een ingebrekestelling niet nodig. Er kan dan namelijk niet meer worden nagekomen. De ingebrekestelling verliest dan zijn nut. In dit geval hoeft de wederpartij dus ook niet in verzuim te treden.

Overmacht

Als de wederpartij niet kan nakomen door overmacht gelden er wel andere regels. Indien er sprake is van overmacht bij de wederpartij, kan er geen beroep worden gedaan op de schadevergoeding. De wederpartij kan er in dat geval namelijk niks aan doen dat hij niet meer kan leveren.

Opschorting van de tegenprestatie

Dan is er nog de mogelijkheid tot opschorting van de prestatie. Als u kiest voor opschorting, dan wacht u met het voldoen van uw eigen verplichtingen die volgen uit de overeenkomst. U betaalt bijvoorbeeld nog niet indien er nog niet, of niet deugdelijk, is geleverd.

Deze mogelijkheid is er alleen indien u nog niet aan uw eigen verplichtingen heeft voldaan. Opschorting kan dus alleen plaatsvinden bij opeisbare vorderingen die nog niet voldaan zijn.

Ontbinding van de overeenkomst

Tot slot kunt u ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Hiermee maakt u een einde aan de overeenkomst. Er ontstaan ongedaanmakingsverbintenissen voor de reeds geleverde prestaties.

Indien de wederpartij zijn nakoming nog wel zou kunnen voldoen is het, net zoals bij de schadevergoeding, nodig dat er sprake is van verzuim.

 

Mocht u verder nog vragen hebben, kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090