Wat kunt u doen bij stormschade?

RedactieAlgemeen

De eerste officiële storm van 2021 is inmiddels een feit. Volgens het KNMI is er sprake van een storm als de gemiddelde windsnelheid minstens 1 uur gelijk is aan windkracht 9. De gemiddelde windsnelheid die hierbij gemeten wordt ligt dan tussen de 75 en 88 kilometer per uur. Met zulke windsnelheden is het mogelijk dat er schade ontstaat. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat dakpannen van het huis van uw buren of takken van een boom in de tuin van uw buren loskomen waardoor u schade lijdt. Zijn uw buren aansprakelijk voor deze schade?

Schade veroorzaakt door een losgeraakte dakpan
Op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek kan de bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert aansprakelijk gesteld worden indien dit gevaar zich verwezenlijkt. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zich hiervoor echter uitzonderingsgevallen voordoen.
Van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden van mag stellen zou sprake kunnen zijn als een dakpan bij windkracht 5 losraakt. Bij een dakpan die losraakt door een storm is echter veelal sprake van overmacht. Indien er sprake is van overmacht zijn uw buren niet aansprakelijk voor de schade die u geleden heeft. In dit geval zou het een mogelijkheid kunnen zijn om na te gaan wat uw verzekering voor u kan betekenen.

Schade veroorzaakt door losgeraakte takken van een boom
Het is erg belangrijk dat een boom goed onderhouden wordt zodat hij gezond blijft. Een gezonde boom zou tegen een stootje moeten kunnen. Het kan echter voorkomen dat een boom niet goed onderhouden is en dat hij vervolgens ziek of rot wordt. In dat geval kan de boom bij een lage windkracht al takken verliezen of zelfs omvallen. In beginsel zal de eigenaar van de boom dan aansprakelijk zijn.
In geval van een storm kan ook een gezonde boom takken verliezen of zelfs omvallen. Dit kan dan schade veroorzaken. Als de boom van de buren schade heeft veroorzaakt als gevolg van een storm zou gekeken kunnen worden of zij aansprakelijk zijn. Als uw buren de boom goed onderhouden hebben, zijn zij dit in beginsel niet. In dit geval zou u eveneens kunnen nagaan in hoeverre uw verzekering u van dienst kan zijn.

Mocht u verder vragen hebben, kunt u ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 0104130090