Wat moet ik doen bij een gebrek aan mijn huurwoning?

RedactieAlgemeen

Als huurder van een woning heeft u een aantal rechten en bescherming. Uw verhuurder is verplicht om ervoor te zorgen dat uw woning in redelijke staat verkeerd. De verhuurder moet grote gebreken oplossen, u bent zelf daarentegen verantwoordelijk voor klein dagelijks onderhoud.

Als u last heeft van een gebrek kan het zijn dat uw verhuurder verantwoordelijk is. Voor grote onderhoudsproblemen zoals lekkages is uw verhuurder verantwoordelijk. Maar veroorzaakt u deze lekkage zelf, dan bent u als huurder natuurlijk wel verantwoordelijk. Overlast van een andere huurder die dezelfde verhuurder heeft als u, valt ook onder gebreken van de verhuurder. Deze moet dan proberen de overlast te stoppen.

Wat doet u als u last heeft van een gebrek waar uw verhuurder verantwoordelijk voor is? Er zijn dan 3 mogelijkheden.

De eerste stap is dat u uw gebrek meteen meldt bij de verhuurder. Doe dit altijd schriftelijk. Stuur ook bewijs mee, zoals foto’s van bijvoorbeeld een lekkage. Uw verhuurder is dan verplicht om het gebrek of de overlast op te lossen. Is het een spoedgeval, dan moet er ook echt zo snel mogelijk een oplossing komen. Anders heeft de verhuurder 6 weken de tijd. Meldt een gebrek altijd meteen, anders kunt u aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat als gevolg van het gebrek.

Als uw verhuurder uw gebrek niet oplost, kunt u als u in een sociale huurwoning woont de huurcommissie om huurverlaging vragen. Dit kan worden ingesteld als pressiemiddel zodat uw verhuurder het gebrek gaat oplossen.

Helpt dit ook niet? Dan kunt u als laatste stap naar de rechter stappen.

Blijf te allen tijde uw huur betalen, doet u dit niet dan ontstaat er een huurachterstand en kan er een situatie ontstaan waarin uw verhuurder uw huurcontract mag ontbinden.

Als uw verhuurder niet binnen 6 weken het gebrek oplost, kunt u er ook voor kiezen om het gebrek zelf op te lossen. Dit brengt wel risico’s met zich mee als uw verhuurder het vervolgens niet eens is met de kosten die u heeft gemaakt voor de reparatie.